En ressurs eller en belastning?

Det ytterste ansvaret ligger hos hovedleder. Det ansvaret kan ikke delegeres, men hvordan kan du gjøre din leders byrde lettere?  

I en velfungerende organisasjon er det et tydelig formål, enhetlig ledelse, mange funksjoner, flere nivåer og tydelige ansvarslinjer der alle vet hvem man står ansvarlig overfor (Railo, 1988). 

Det betyr ikke at alt går på skinner. Det er alltid rom for fornyelse og forbedringer, selv i de beste sammenhenger! Men den som likevel kjenner på trykket er vanligvis hovedlederen, som på det jevne lever med spørsmål som; Hva er den reelle virkeligheten? Hva skjer? Hvordan har folket det? Og hvor er vi egentlig på vei?

Som en underordnet leder, kan du gjøre lederens byrde lettere eller tyngre. For det er vel en forskjell på å sitte i båten versus, å delta aktivt med sine årer? Det siste gjør deg til en del av noe større. Det frigjør dine ressurser, styrker selvfølelsen og øker din innflytelse!

En av de mest gripende beretningene i Bibelen, er historien om Rut. *
Hun lettet byrden for Noomi, hennes svigermor. Boas’ begrunnelse for hans kjærlighet overfor Rut, bekrefter hennes fremragende innstilling og adferd overfor sin svigermor: «De har fortalt meg alt det du har gjort mot din svigermor etter at mannen din døde. Du forlot din far og din mor og ditt fedreland og drog til et folk som du ikke kjente før.»

Paulus peker på Timoteus som et eksempel på hvordan en som er underordnet kan lette sin leders byrde: «… Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig har omsorg for dere. For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak. Men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, slik en sønn hjelper sin far.», Fil 2,19-22.

Hvordan kan underordnede lette byrden for sin leder? Maxwell anfører:
– Gjør først din egen tjeneste bra. 
– Når du oppdager et problem, tilby en løsning.
– Fortell ledere det de trenger å høre, ikke hva de vil høre. 
– Gå den andre milen ved å gjøre mer enn du blir bedt om. 
– Stå opp for din leder ved alle anledninger.
– Spør din leder om hva du kan gjøre for å lette hans byrder. 

Til ettertanke: Hvordan kan du lette din leders bagasje?

Fortsetter …

Kilder: Railo, Willi. Først til fremtiden, en bok om ledelse, mennesker og mental energi, 1988.
Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Ruts bok, 2:1-12.
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3