Fem nivåer av innflytelse

– Ledelse er innflytelse, verken mer eller mindre, fastslår
John C. Maxwell, og viser at sunn og god ledelse utvikles gradvis gjennom ulike nivåer …

1 – Posisjon
Folk følger lederen fordi de MÅ.

Et sted må alle ledere begynne, og det er en fin plass å starte, men det er ikke et sted å bli for lenge. For det fordres mer.

Læringsvillige ledere vil alltid gjøre fremgang i sin utvikling. De utnytter tiden og mulighetene godt for å bli bedre kjent med seg selv, sitt potensial og sine medarbeidere. De søker aktivt etter å vokse innenfra, bygge tillit, styrke kompetansen og utvikle ferdigheter.

Det er ikke feil med titler eller posisjoner, men hvis vi er avhengige av dem for å få folk til å følge oss, indikerer det at noe grunnleggende er galt. Når medarbeiderne ikke opplever at lederen vokser og heller ikke jobber for deres og organisasjonens beste, svekkes tilliten, og deres innsats avtar. 

2 – Tillatelse
Folk følger lederen fordi de VIL.

Innflytelse kan ikke delegeres; enhver leder må fortjene innflytelse. Å vokse som leder krever å kjenne og verdsette hver enkelt medarbeider. Medarbeidernes tillit til lederen avhenger av empatikompetanse og karakter. Menneskekunnskap er avgjørende for god ledelse. 

Sunne ledere vet forskjellen mellom motivasjon og manipulasjon. Hvis det fuskes her, svekkes troverdigheten, og dette fører gjerne til at en av to ting skjer: Enten forlater noen miljøet, eller de forblir, men blir passive.

Det er fullt mulig å bry seg om mennesker uten å lede dem, men du kan ikke lede mennesker godt uten å bry deg om dem. 

Trygg og god ledelse handler altså om å bry seg og virkelig ønske det beste for andre. Gode ledere har utviklet gode vaner, lytter, leser folk, stiller spørsmål og modellerer ønsket atferd. Frukten kommer til syne ved at folk engasjerer seg, tilbyr seg og investerer sine ressurser.

3 – Produksjon
Folk følger lederen på grunn av det vedkommende har GJORT for fellesskapet.

Altså, ikke bare ord, men troverdige handlinger. Her vinner ledere troverdighet og velvilje basert på verdier og lederstil. Trivselen og motivasjonen er høy, samholdet og moralen stiger, og lagspillet fungerer godt. 

Tragisk nok, er det her at mange ledere stanser i sin vekst og potensielle innflytelse. De nøler med å be om hjelp og ender opp fanget i sine egne blindsoner. Det er som om de går i sirkler, fastlåst i et mønster av stagnasjon. Men sann styrke ligger i å erkjenne ydmykt disse begrensningene og modig søke veiledning for å bryte gjennom barrierene.

Identifisering og håndtering av blindfeltene er derfor avgjørende for å komme videre. Maxwell fremhever særlig fire områder vi kan være «blinde» for:

1. Ensidig perspektiv: Ledere bør unngå å insistere på sin egen måte å se ting på og aktivt søke ulike synsvinkler. En terning har for eksempel seks sider, og en sirkel 360 punkter.

2. Usikkerhet: Frykt for å virke svak er stolthet, det begrenser både lederen og teamet.

3. Ukontrollert ego: Å avvise andres ideer, og mangel på ydmykhet, skader samarbeidet og gjør at kulturen forvitrer.

4. Svak karakter: Gjentatte brudd på løfter, forpliktelser og mangel på integritet svekker respekten, tilliten og saboterer lederskapet.

Å nøye identifisere og systematisk håndtere disse blindsonene er essensielt for å unngå stagnasjon. Ved å målrettet utvikle ferdigheter på nivå 2 og 3, styrker vi vår evne til å fortsette veksten og bli bedre rustet til å møte utfordringene på neste nivå.

Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre (2 Tim 2,2).

4 – Myndiggjøring.
Utvikle og utruste så mange ledere som mulig.

Ledere blir ikke store på grunn av sin makt, men på grunn av sin evne til å frigjøre den enkeltes potensial, bemyndige dem og utruster dem til lederskap. 

Derfor evaluerer de sin tjeneste jevnlig og spør:

  • Brenner jeg for min personlige vekst?
  • Har min utvikling troverdighet?
  • Blir folk tiltrukket av meg på grunn av min vekst?
  • Har jeg vokst på områder der jeg ønsker å utvikle andre?
  • Har jeg gått fra å bruke tid til å investere tid?
  • Har jeg en lærevillig holdning og livsstil?
  • Er jeg villig til å være et sårbart forbilde og veileder?
  • Lykkes de menneskene jeg utvikler?

På nivå 3 gjelder addisjon, mens multiplikasjon karakteriserer nivå 4. Ledere som tjener her har som mål å utvikle så mange ledere som mulig. De er drevet av en nød og en overbevisning om at jo flere ledere som får mentoring og hjelp til å vokse, jo mer av organisasjonens formål og hensikt oppnås. Det krever målrettet og hardt arbeid, men gevinsten blir flere ledere som etter hvert kan multiplisere seg selv.

5 – Høydepunktet
Folk følger lederen for den han er, hva han representerer, og fordi han gjennom livet har betydd så mye for så mange.

Nivå 2, 3 og 4 kan vi med viten og vilje vokse inn i. Men dette nivået er det de færreste som erfarer, og ingen kan entre opp selv. Her løftes en opp av mennesker som kjenner lederen godt gjennom mange år. De har den største respekt for vedkommende. Lederen har da oppnådd den høyeste autoritet: Moralsk autoritet hvor innflytelsen er betydelig.

Profeten Samuel er et glimrende eksempel på dette. Han var trofast, levde med integritet og var konsekvent. Han rekrutterte og utrustet ledere. Folket lyttet til hans veiledning, enten det gjaldt strategier mot filisterne, eller rettledning vedrørende deres fremtid. Samuel ervervet seg så stor innflytelse i Israel at han hadde autoritet til å avsette Saul som konge og innsette David som hans etterfølger. 

Han anvendte aldri hersketeknikker, men viste tjenersinn og hadde enestående innflytelse. Da han døde, sørget hele Israel over tapet *.

Hva kjennetegner god ledelse?
God og sunn ledelse handler først og fremst om å lede seg selv godt, personlig vekst og å investere i andre. Gode ledere utøver en positiv innflytelse ved å anerkjenne andres verdi, stimulere deres gaver og heie på deres potensial. Derfor legger de til rette, skaper muligheter og utruster andre, noe som bidrar til at deres egen innflytelse øker i takt med egen og andres vekst.

Refleksjon og ettertanke
– Hvordan kan jeg personlig iverksette prinsippene om god innflytelse i mitt eget liv og sammenheng?
– Hvilke konkrete grep kan jeg ta for å investere i andres vekst og utvikling
– Hvordan kan jeg utfordre meg selv til å vokse og utvide innflytelsen mens jeg samtidig støtter andre i deres utvikling?

Kilder:
Maxwell, J. C. (2011) The 5 Levels of Leadership
Maxwell, J. C. (2014) Good Leaders ask Great Questions
Maxwell, J. C. (2018) Developing the Leader within You 2.0
EQUIP, Million Leaders Mandate, Volume 1:3
* 1 Sam 9:15-17; 10:1; 16:1-13; 16:14-23; 10:5-13; 19:18-24; 7:15-17; 12:23-25; 25:1.