Selvledelse

Ingen person er vel mer krevende å lede enn seg selv? Jeg har i alle fall vært fristet til å gi opp flere ganger da læringskurven har føltes for bratt. 

Vi har sett i foregående artikler at en «360 graders leder» har potensial til å ha en gjennomgripende innflytelse i sine sammenhenger. Men da gjelder det å lære og utvikle ferdigheter i å lede oppover (din leder), lede på tvers (dine kolleger) og lede nedover (dine etterfølgere). 

Hver av disse øvelsene hviler på ulike prinsipper, og fordrer smidighet og øvelse i ulike ferdigheter. Det skal vi se mer på, men i de første artiklene er tema; å influere oppover, på en sunn og god måte.

“Selvinnsikt er et resultat av modenhet, tilbakemeldinger og villighet til å forandre seg.”

Å lede oppover er den mest krevende utfordringen som fordrer blant annet; kompetanse, mot, ydmykhet og selvdisiplin. 

Hvem vil følge en leder som ikke orker å se seg selv i speilet?

Ifølge, Maxwell, er det ingenting som vil skape et mer positivt inntrykk på de over deg, enn din evne til å lede deg selv. Og han peker på syv faktorer ledere ser etter. Altså, hvordan de håndteres og forvaltes …

– dine følelser
– din tid 
– dine prioriteringer
– din energi 
– din tenkning  
– dine ord
– ditt personlige liv

Og han legger til: – om jeg ikke kan lede meg selv, vil ikke andre følge meg. – Om jeg ikke kan lede meg selv, vil ikke andre respektere meg. – Om jeg ikke kan lede meg selv, vil ikke andre samarbeide med meg.

Under alminnelige og sunne forhold bør din grunnleggende strategi være å støtte din leder. Vel og merke; uten skjulte agendaer! Forvalt og utvikle dine ferdigheter og ressurser godt, legg verdier til fellesskapet, vær takknemlig og utfør din tjeneste med fremragenhet. 

Paulus ledet seg selv fremragende. Hos ham gikk «liv og lære» hånd i hånd*. Uansett hva han gjennomlevde, holt han stø kurs**. Da han for eksempel måtte stå skolerett å forsvare seg mot falske anklager overfor Kong Agrippa, gjorde han det med integritet og gjennomslagskraft (Ap.gj 26:12-29). 

Hvordan du leder deg selv bestemmer i vesentlig grad din påvirkning oppover. 

Til ettertanke: Se nærmere på de syv områdene over. Hva er ditt forbedringspotensial? Hvem kan hjelpe deg – eller hvilke umiddelbare grep kan du ta? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.

*2 Kor 10:5; Fil 4:8; Apg. kap. 27
**” Kor 11:16-33
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3