En praktisk tillempning…

Kjære Far i Jesu navn, jeg lovpriser og takker deg for at jeg får komme til deg i full forvisning om at jeg er ønsket, elsket og unik. Jeg er fullt ut akseptert, trygg og betydningsfull. Fordi ditt ord sier det, vil jeg ta på meg GUDS FULLE RUSTNING under lovprisning, bekjennelse, takksigelser og bønn…

Priser og lover deg for min styrke og beskyttelse har jeg i deg – i din veldige kraft! Opphøyer deg for den du er, din natur, karakter og egenskaper. Du er SANNHETENS BELTE, RETTFERDIGHETENS BRYNJE, FREDENS EVANGELIUM, TROENS SKJOLD, FRELSENS HJELM OG ÅNDENS SVERD.

Takk for at rustningen alltid er tilgjengelig – i Kristus Jesus. Takk Herre; DU er min rustning, den absolutte Sannhet, min Rettferdighet, Fredens evangelium som har født meg på nytt, forenet og forankret meg i deg! Takk for at du er Troens Opphavsmann og Fullender, Frelseren og Ordet som fornyer og beskytter mitt sinn. Dessuten er du Åndens sverd hvormed jeg avskjærer og avskrekker demonisk aktivitet og angrep. 

Ber om hjelp til å forstå med hjertet hvor viktig Guds fulle rustning er. Ikke periodevis, av og på – men at jeg alltid er på alerten, og med overbevisning tar rustningen på i erkjennelse av at jeg ikke klarer meg uten! For du, Herre, er den absolutte SANNHETEN som avslører og helbreder skader etter fiendens løgner og bedrag. Halleluja, lovet være Herren; jeg er fri all fordømmelse og anklager – fordi Ordet erklærer at, Jesus Kristus – er min RETTFERDIGHET. Selv om det skulle storme rundt meg står jeg støtt i din FRED og du er min beskyttelse. Jeg vil under lovprisning og bønn holde troens SKJOLD høyt opp, lovprise og takke deg for alle den ondes brennende piler preller av! Du er min HJELM, som befrir meg fra og beskytter meg mot negative tanker og feil innstilling. Du er SVERDET som mørkets krefter ikke kan forsvare seg mot! Lovet være ditt navn – nå og til evig tid. Amen!

Øve

Når man øver og utfordrer komfortsoner bommer en gjerne på et eller annet. Om en da ikke gir opp og heller lærer av feilene – kan dét komme andre til gode og kanskje unngår en selv de samme tabbene.