Øve

Når man øver og utfordrer komfortsoner bommer en gjerne på et eller annet. Om en da ikke gir opp og heller lærer av feilene – kan dét komme andre til gode og kanskje unngår en selv de samme tabbene.