Gudstjeneste på sitt beste

Hvordan kan man være en aktiv deltaker fremfor en analytisk tilskuer?

I rundt 60 år har jeg vært på en rekke gudstjenester. De første jeg var med på ble jeg trillet inn i barnevogn av mamma og pappa. Men da jeg kom i tenårene fikk jeg et personlig møte med Jesus som ble livsforvandlende. Det satte gudstjenestelivet i perspektiv.

Det vi gjerne kaller Gudstjeneste har flere elementer som samlet sett gir inspirasjon, oppbyggelse, trøst og veiledning. Som for eksempel, at vi møter hverandre med uforbeholden kjærlighet, deltar i lovsangen, priser Herren, ofrer, bruker nådegavene og ber. Men viktigst er Ordets forkynnelse. Guds Ord er brødet som gir næring til Kristi kropp og gir troen substans, ja, er fundamentet for vår kristne vandring; det beskytter oss i dagliglivet og peker på hensikten for Guds menighet nå og i herligheten!

Livet kan by på mye stress og ikke alle av oss har rukket nedtellingen før vi entrer kirkesalen. Derfor gir det mening når første del av gudstjenesten hjelper oss med å legge av hverdagsmaset, nettopp for å fokusere på og lytte til hva Ånden og Ordet sier. Men det fordrer bevisstgjøring og en viss grad av selvdisiplin.

De gangene jeg har gått mettet og velsignet hjem – eller i verste fall motsatt – har det mer berodd på min egen innstilling, fremfor andre faktorer.

Forkynneren sier: – Vokt din fot når du går til Guds hus! Det er bedre å komme dit for å lytte …  (Forkynneren 4:17) 

En måte å justere seg i forhold til rådet forkynneren gir er kanskje å stille seg selv noen praktiske spørsmål:

  • Hva skjer om jeg fokuserer mer på innholdet i talen fremfor forkynneren?  
  • Hva gjør jeg i praksis for å søke innsikt fremfor å bli underholdt?
  • Hva skjer om jeg definerer aktiv lytting til en del av tilbedelsen i gudstjenesten?
  • Hva kan skje (?) om jeg sier til Gud: – Tal, Herre, din tjener hører!
  • Hvordan kan jeg forvalte det jeg hører på best mulig måte?

Søndagsgudstjenesten inspirerer og utruster oss for den daglige gudstjenesten for Herren. Hans hensikt og mål er mer enn å få oss til himmelen. Han vil hver dag skape historie gjennom et folk som lytter og adlyder Ham! Jo mer Han får fylle, forme og danne sitt folk ved sitt Ord, kan flere bli frelst, disippelgjort og Hans kraft kan forvandle nasjonen. Det er vel Gudstjeneste 24/7 på sitt beste.

Bibelvers å grunne på: 1 Kor 1:21; 2 Tim 3:16-17; Kol 3:16; Heb 4:12; Salme 1; 122:1 og Salme 119. Jer 5:14

– Hva skal man med alle disse testene?

«Hvorfor mishandler vi produktene våre? …vi gjennomfører alltid tøffe tester for å være sikre på at produktene tåler det meste. Derfor.» Reklamen fra Ikea var illustrert med en elefant balanserende med foten på en stol.

Ingen går gjennom livet uten prøvelser. Daglig tar vi stilling til etiske og moralske spørsmål.

Jeg har nettopp hatt bilen på EU-kontroll. Testen avslørte betydelig slitasje i hjuloppheng og slakke i hjullager. Av sikkerhetsmessige årsaker ble den ikke godkjent før reparasjonen var utført. Takk og pris for det!

Også ledere testes. «Hvorfor?» Deres agenda, holdninger, verdier, valg og adferd påvirker andre i større grad enn folk flest. «Derfor», for å bruke Ikeas analogi.

Kong David er en av de største lederne i Israels historie. Hva formet og dannet han i tjenesten? Naturligvis flere faktorer, men perspektivet han valgte er mønstergyldig. Han så gevinsten av tester! Ellers hadde han vel ikke bedt Gud om å bli prøvet?

  • «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei! (Sal 139,23-24)
  • «Prøv mitt hjerte, gransk det om natten, prøv meg med ild! Du finner ikke noe skammelig hos meg. Min munn synder ikke.»  (Sal 17,3)
  • «… la den rettferdige bli stående, du som prøver hjerter og nyrer, du rettferdige Gud.» (Sal 7,10)

Hvilket perspektiv en velger påvirker utfallet. Ikeas perspektiv kommer forbrukerne til gode. Hva er vårt perspektiv?  Jakob peker på en gevinst: «Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser.  For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet» (Jak 1,2-3). 

Gud mishandler ikke. Han tester oss fordi han elsker sine barn, jf Heb 12:5-7 og Ordsp 3:11-12.

Kong David ønsket tester velkommen som om de var hans beste venner. Ekte venner forteller sannheten, selv om det koster.

– Hva skal man med alle disse testene?, utbrøt en oppgitt elev.
– Jo, fordi tester viser én av tre sannheter: 1) Stagnasjon 2) Framgang 3) Tilbakegang, svarte læreren.
Med andre ord, prøvelser avdekker bunnlinje og potensial. 

At EU-kontroll gir færre drepte og skadde i trafikken er sikkert og visst. At IKEAs metode benyttes på alt fra kjøretøy til elektriske artikler, er betryggende for oss forbrukere.

For kristne ledere handler det ikke bare om å hindre skader, eller fremskaffe holdbare produkter. For å skulle modellere Guds rikets natur, legge til rette, rekruttere og utruste andre til tjeneste fordres jevnlig testing.

Læringssirkelen er gjerne; prøving, feiling, læring, forbedring – prøving, feiling, læring, forbedring – prøving osv.