Navnløs – men likevel innflytelsesrik

Verdenshistorien er preget av flere som har hatt mer eller mindre innflytelse. Men langt fra alle vet vi navnene på, som for eksempel slavejenta som ble redningen for den syriske generalen. Hun er omtalt i verdens mest solgte bok. Men hva var hun god på? 

Alt sunt og godt lederskap er basert på gode relasjoner. Hvem vil følge en leder som ikke bryr seg om hvordan etterfølgerne har det? Å følge en leder fordi en vil – versus  er en påkjenning. Forskjellen er som mellom natt og dag. 

Jeg har vist i tidligere artikler at innflytelse er ikke ensbetydende med titler og posisjoner. I en av kongebøkene nevner forfatteren ei ung jente som var tatt til fange av den syriske hær ved en razzia i Israel. Og denne unge jenta, som vi forøvrig ikke vet navnet på, var nå slave for Naamans kone. 

Naaman var innflytelsesrik som general i Syrias kongelige hær. Men plagdes med et voksende problem, nemlig spedalskhet. Hans vitalitet og kropp ble svekket – bit for bit. Det gjorde inntrykk på jenta!

Det er verd å merke seg generalens makt. Han hadde «stor innflytelse hos sin herre og var vel ansett.» Derfor; hvordan kunne en slavepike få en av samtidens mektigste menn til å følge hennes forslag til løsning for ham? 

Generalen gjorde som hun foreslo, han reiste til Samaria og historien endte godt. Han ble frisk! Men hadde miraklet han opplevde skjedd om ikke slavejenta hadde opparbeidet tillit hos de hun tjente hos? Neppe! Hun brydde seg om hvordan de rundt henne hadde det. Derfor tok hun initiativ og gjorde det hun kunne, nemlig peke på en løsning. Det gjorde hun med integritet og overbevisning. Hennes innflytelse strakte seg til kongens slott og langt utover sin levetid.

Slik tjenestejenta over brydde seg, kan en 360 graders leder trene seg i relasjonelle ferdigheter.
Maxwell foreslår …

– Gjør deg kjent med din leders interesser.
– Kjenn din leders prioriteter.
– Kjenn din leders styrker.
– Støtt din leders visjon.
– Forstå din leders personlighet.
– Gjør deg fortjent til din leders tillit.
– Respekter din leders familie.

Til ettertanke: Kan du gjengi din leders visjon og prioriteter? Hvilken forskjell utgjør det å kjenne din leders hjerte når du vil influere oppover? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
* 2. Kongebok 5:1-14
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Administrasjon versus ledelse

– Tenk om jeg heller kunne fått jobbe med mennesker slik du gjør, i stedet for å sitte med regnskapet! … – Hva, er det sant? Når kan vi bytte roller? For jeg kunne gjerne ha tenkt meg å gjøre det du gjør! 

Et tidligere styremedlem i EQUIP, coach og pastor, Tom Mullins, sier: «Ledere må være gode til å administrere, men administratorer er ikke nødvendigvis gode ledere.» 

Altså, det er en vesentlig forskjell mellom de to funksjonene. Grovt sett er forskjellen den at administratorer jobber med tiltak og prosesser, administrative verktøy og systemer etc., mens ledere hovedsakelig avgrenser seg til mennesker som de tjener og leder.

Begge funksjonene er viktige, og i sunne organisasjoner er det ikke rivalisering dem imellom, men heller et ektefølt og harmonisk avhengighetsforhold mellom ledelse og administrasjon, slik illustrasjonsbildet over viser. 

Lik et skip, har kirken et mål og en rekke forskjellige funksjoner. Under sjøferder er det en mengde ting og forhold som må fungere om bord. Som for eksempel; vedlikehold, etterfylling av drivstoff og oljeskift. Prosedyrer og planer må følges opp, samt mannskapet og alle ombord trenger mat, drikke, hvile og søvn. Men for at skipet skal komme frem til bestemmelsesstedet er det helt avgjørende at kapteinen og styrmennene holder stø kurs mot målet. Altså; det gjelder at lederskapet på broa, så vel som mannskapet på dekk, og andre tjenester er bevisst sine roller. 

Lederskap er altså noe mer enn å administrere. Debora i Dommerboka er et eksempel på forskjellen*. Hun prioriterte folket og hjalp andre til å oppleve fremgang. Hun overgikk forventningene, var urokkelig i sin tro, og utviste trygghet og modenhet. Det var ikke uten grunn at hun vant respekt i en ellers mannsdominert kultur i Israel rundt 1100 f.Kr. 
Debora ble en av de største lederne i sin generasjon. Hun ledet an, og skapte ro, orden og fred til sitt folk i førti år. 

Ledere som påvirker ledere over seg, ifølge Maxwell, viser at ledelse handler om:
– Mennesker mer enn prosjekter.
– Bevegelse mer enn vedlikehold. 
– Kunst mer enn vitenskap.
– Intuisjon mer enn en formel.
– Visjon mer enn en prosedyre.
– Risiko mer enn sikkerhet.
– Respons mer enn reaksjon.
– Relasjoner mer enn regler.
– Hvem du er mer enn hva du gjør. 

Administratorer jobber som nevnt med viktige tiltak og prosesser, egnede verktøy og utvikler systemer etc., mens ledertjenesten heller utruster, trener og utvikler mennesker. Forskjellen er følbar og kan oppleves demotiverende om man ikke passer rollen – slik kollegene i innledningen over gir inntrykk av.

Ledere ser et større bilde, tenker langsiktig, setter kursen, navigerer og leder mot målet etter sikre holdepunkt. De investerer tid og ressurser i andre, og ser på seg selv som en forandring- og forvandlingsagent. Vel vitende om hvor sårbar ferden er, og hvor avhengig alle er av et godt samarbeid mellom ledelsen og en funksjonell administrasjon. 

Til ettertanke: Hva er forskjellene mellom administrasjon og ledelse? Hva passer deg best, eller hva er du mest komfortabel med – mellom administrative tjenester versus ledelse? Begrunn svaret. 

Studer gjerne, 1 Pet. 4:10; Romerbrevet 12; 1.Kor 12 og Efeserbrevet 4:11fl.

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
* Dommerne 4:1-24,5:1-9,31
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Å berøre din leders hjerte

Ikke alle overraskelser er like gode. Men å gjøre det lille ekstra kan berøre hjerter.

Få ting berører din leders hjerte sterkere enn at du gjør mer enn hva han/hun forventer. Som for eksempel ungdomslederen som uoppfordret steppet inn for en lærer i søndagsskolen som hadde blitt syk på morgenkvisten. Målet var viktigere enn rollen for ungdomslederen!

Den slags innstilling er avgjørende for å bli en effektiv 360 graders leder, ifølge Maxwell. Han peker på en del kjennetegn ved ledere som har innflytelse på ledere over seg. 

Dukker det opp behov som de kan gjøre noe med, er de snar til å tilby hjelp, og de tar også på seg krevende oppgaver. De jobber jevnt og trutt selv når ingen ser dem. De legger vinn på å ha et godt forhold til vanskelige personer. De går ikke av veien for å ta risiko. Gjør de feil, erkjennes det umiddelbart, uten å unnskylde seg, eller å skylde på andre når ting går galt for dem.

Til ettertanke: Når og hvordan berørte du din leders hjerte sist? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

En ressurs eller en belastning?

Det ytterste ansvaret ligger hos hovedleder. Det ansvaret kan ikke delegeres, men hvordan kan du gjøre din leders byrde lettere?  

I en velfungerende organisasjon er det et tydelig formål, enhetlig ledelse, mange funksjoner, flere nivåer og tydelige ansvarslinjer der alle vet hvem man står ansvarlig overfor (Railo, 1988). 

Det betyr ikke at alt går på skinner. Det er alltid rom for fornyelse og forbedringer, selv i de beste sammenhenger! Men den som likevel kjenner på trykket er vanligvis hovedlederen, som på det jevne lever med spørsmål som; Hva er den reelle virkeligheten? Hva skjer? Hvordan har folket det? Og hvor er vi egentlig på vei?

Som en underordnet leder, kan du gjøre lederens byrde lettere eller tyngre. For det er vel en forskjell på å sitte i båten versus, å delta aktivt med sine årer? Det siste gjør deg til en del av noe større. Det frigjør dine ressurser, styrker selvfølelsen og øker din innflytelse!

En av de mest gripende beretningene i Bibelen, er historien om Rut. *
Hun lettet byrden for Noomi, hennes svigermor. Boas’ begrunnelse for hans kjærlighet overfor Rut, bekrefter hennes fremragende innstilling og adferd overfor sin svigermor: «De har fortalt meg alt det du har gjort mot din svigermor etter at mannen din døde. Du forlot din far og din mor og ditt fedreland og drog til et folk som du ikke kjente før.»

Paulus peker på Timoteus som et eksempel på hvordan en som er underordnet kan lette sin leders byrde: «… Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig har omsorg for dere. For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak. Men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, slik en sønn hjelper sin far.», Fil 2,19-22.

Hvordan kan underordnede lette byrden for sin leder? Maxwell anfører:
– Gjør først din egen tjeneste bra. 
– Når du oppdager et problem, tilby en løsning.
– Fortell ledere det de trenger å høre, ikke hva de vil høre. 
– Gå den andre milen ved å gjøre mer enn du blir bedt om. 
– Stå opp for din leder ved alle anledninger.
– Spør din leder om hva du kan gjøre for å lette hans byrder. 

Til ettertanke: Hvordan kan du lette din leders bagasje?

Fortsetter …

Kilder: Railo, Willi. Først til fremtiden, en bok om ledelse, mennesker og mental energi, 1988.
Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Ruts bok, 2:1-12.
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Selvledelse

Ingen person er vel mer krevende å lede enn seg selv? Jeg har i alle fall vært fristet til å gi opp flere ganger da læringskurven har føltes for bratt. 

Vi har sett i foregående artikler at en «360 graders leder» har potensial til å ha en gjennomgripende innflytelse i sine sammenhenger. Men da gjelder det å lære og utvikle ferdigheter i å lede oppover (din leder), lede på tvers (dine kolleger) og lede nedover (dine etterfølgere). 

Hver av disse øvelsene hviler på ulike prinsipper, og fordrer smidighet og øvelse i ulike ferdigheter. Det skal vi se mer på, men i de første artiklene er tema; å influere oppover, på en sunn og god måte.

“Selvinnsikt er et resultat av modenhet, tilbakemeldinger og villighet til å forandre seg.”

Å lede oppover er den mest krevende utfordringen som fordrer blant annet; kompetanse, mot, ydmykhet og selvdisiplin. 

Hvem vil følge en leder som ikke orker å se seg selv i speilet?

Ifølge, Maxwell, er det ingenting som vil skape et mer positivt inntrykk på de over deg, enn din evne til å lede deg selv. Og han peker på syv faktorer ledere ser etter. Altså, hvordan de håndteres og forvaltes …

– dine følelser
– din tid 
– dine prioriteringer
– din energi 
– din tenkning  
– dine ord
– ditt personlige liv

Og han legger til: – om jeg ikke kan lede meg selv, vil ikke andre følge meg. – Om jeg ikke kan lede meg selv, vil ikke andre respektere meg. – Om jeg ikke kan lede meg selv, vil ikke andre samarbeide med meg.

Under alminnelige og sunne forhold bør din grunnleggende strategi være å støtte din leder. Vel og merke; uten skjulte agendaer! Forvalt og utvikle dine ferdigheter og ressurser godt, legg verdier til fellesskapet, vær takknemlig og utfør din tjeneste med fremragenhet. 

Paulus ledet seg selv fremragende. Hos ham gikk «liv og lære» hånd i hånd*. Uansett hva han gjennomlevde, holt han stø kurs**. Da han for eksempel måtte stå skolerett å forsvare seg mot falske anklager overfor Kong Agrippa, gjorde han det med integritet og gjennomslagskraft (Ap.gj 26:12-29). 

Hvordan du leder deg selv bestemmer i vesentlig grad din påvirkning oppover. 

Til ettertanke: Se nærmere på de syv områdene over. Hva er ditt forbedringspotensial? Hvem kan hjelpe deg – eller hvilke umiddelbare grep kan du ta? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.

*2 Kor 10:5; Fil 4:8; Apg. kap. 27
**” Kor 11:16-33
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Teamets suksess foran egen

Uansett hvor vi er i livet, ser det ut for at vi er individualister med en trang etter å være bedre og større enn andre. Men hva er viktigere enn individuell fremgang?

Det behøver ikke å være noe galt i seg selv, å ville frem og opp, i sammenhengen man er en del av. Men det forutsetter at man er obs på at fristelsen til gal selvrealisering, og følgelig en usunn individualisme og ledelse ligger snublende nært. I tilfellet det skjer, såres medarbeidere og potensielle ledere holdes nede.

– Ledere liker fronten mer enn de liker midten

Ledere ønsker i stor grad å gjøre en forskjell og de vet gjerne fordelene med å være nettopp i fronten – i alle fall intuitivt. Hvorfor? Det er mer anerkjennelse i fronten, utsikten er bedre i fronten, ledere i fronten avgjør retningen og ledere i fronten bestemmer også tempoet. 

Men Maxwell peker også på at om man omfavner en god innstilling og utvikler gode ferdigheter kan en – 360 graders leder – influere hele organisasjonen, uavhengig av hvor han/hun befinner seg i sammenhengen. Og han peker på fem faktorer som forsterker mellomlederens muligheter i midten av en organisasjon:

  1. Utvikle solide relasjoner med nøkkelpersoner i organisasjonen. 
  2. Sette i sammenheng det å vinne med teamarbeid.
  3. Legg vinn på teamets suksess foran egen.
  4. Engasjere seg i å stadig holde god kontakt med lederne i organisasjonen. 
  5. Ta ansvar og stadig vokse. 

Kaleb var Josvas nære venn og partner i tjenesten. Han var en mann med integritet, hadde en forankret tro, et sterkt mot, viste klokskap, var kompetent og forpliktet. Og det er særlig verd å merke seg Kalebs respons da Josva ble foretrukket som toppleder etter Moses. Han klaget ikke på avgjørelsen. Nei, Kaleb fortsatte å tjene ydmykt og eksemplarisk (4. Mos. kap.13; Josvas bok 14:6-15).

Hva kan vi lære av Kaleb? 
Lederskap er ikke et spørsmål om posisjon, titler eller rang, men heller hvordan man responderer på kallet og hvordan en forvalter sine gaver og ressurser. Lederskap er heller ikke et spørsmål om alder, men modenhet. Dessuten ser vi i Kalebs liv og tjeneste at trofasthet vil med tiden bli anerkjent. 

Ettertanke: Hva er ditt egentlige fokus? Teamets fremgang eller din egen?

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Kjennetegn hos ledere folk følger

Om folk ikke vil følge deg der du er i dag, er det ikke gitt at de vil gjøre det i morgen. For det som virkelig teller er noe annet enn det mange er klar over.

For mange er det et paradigmeskifte å tenke seg at innflytelse teller mer enn titler og/eller posisjoner. En del ledere blir overrasket, og noen fornærmet, såret og skuffet, når de oppdager at folk i fellesskapet ikke automatisk følger etter.

Det er derfor 360 graders ledere jobber målbevisst med å endre tankegangen fra: «Jeg vil ha en posisjon som får folk til å følge meg», til heller: «Jeg vil bli en person som mennesker ønsker å følge.» 

Hvilke kjennetegn ser vi hos ledere folk følger? Maxwell sier, – Mennesker følger …
– etter ledere som bryr seg om dem.
– etter ledere de stoler på, med karakter
– etter ledere de respekterer, som er kompetente.
– etter ledere de beundrer, som er engasjerte.
– etter ledere de kan komme inn på, som er åpne og stabile

Kunsten er altså å ikke jage etter titler og posisjoner, men innflytelse! Og den vokser ved å …

– bygge dine relasjoner på tillitt.
– bry deg om mennesker som enkeltindivider. 
– ha tro på mennesker.
– lytte til det andre har å si.
– forstå andres synspunkter. 
– hjelpe andre til å bli bedre.
– hjelpe andre gjennom vanskeligheter.
– ta initiativ til positive relasjoner.
– gi andre muligheten til å lede. 

Profeten Samuel er et eksempel på en leder som var bevisst; hva som virkelig teller! Han var en forbeder, og Israelittene valgte ham og ønsket at han skulle lede dem. Han elsket folket, og var kompromissløs og resolutt i forhold til avgudsdyrkelse. Han hjalp dem med å finne paktsarken, ofret og gav forslag til strategier for å slå ut fiendene. Han valgte og salvet Saul til konge. Hans innflytelse vokste så fort at når kong Saul syndet, og kongens lederskap og innflytelse ble forvitret, avsatte Samuel regenten fra tronen! Tenk deg hva som kreves for å kunne avsette en regjerende konge (1. Sam. 4:1, 7:1-17, 15:10-27).

Hvordan kunne Samuel ha en slik påvirkning? Han identifiserte seg med folket, var glad i dem, og med kirurgisk presisjon var han både bestemt og smidig! Han var ikke motivert av makt, men tjeneste. Han talte med overbevisning, og med medfølelse. Trofast forvaltet han alt Gud hadde gitt ham. 

Til ettertanke: Beskriv kvalitetene hos ledere du gjerne følger. Hvilke grep kan du ta for å dyrke frem og forsterke disse kvalitetene hos deg selv? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Å følge andres visjoner

Visjon er hjertet i lederskap. Om du ønsker å bli en effektiv 360 graders leder, må du kaste vrak på egen agenda og gi deg til fellesskapets visjon. 

Realiteten er den at alle i en organisasjon eller et fellesskap må forholde seg til visjonen som er satt. Den starter som regel med én person, men formes av flere og realiseres av mange. 

Responsen på visjonen kan være forskjellig. Enkelte reagere negativt når lederen/ledelsen deler visjonen, med den hensikt å inspirere og rekruttere så mange som mulig for å virkeliggjøre den. Og noen ganger vil til og med ledere i midten, ifølge Maxwell, angripe og kritisere visjonen. Og han sier årsaken er som regel én eller flere av følgende grunner:

  • De deltok ikke i prosessen da den ble utformet. 
  • De skjønner den ikke.
  • De er ikke enige i den.
  • De føler det ikke er viktig å fullføre den. 
  • De er ikke klare for den. 

Derimot omfavner lojale og effektive 360 graders ledere visjonen og de legger verdier til organisasjonen eller fellesskapet. Eierskapet forsterkes og visjonen blir en del av deres liv. Derfor legger de særlig vinn på å gjøre fire ting svært bra:

– Setter organisasjonens behov fremfor sine egne.
– Hjelper med å holde visjonen klar og betydningsfull for medarbeiderne. 
– Forstår deres egen rolle i å se visjonen bli virkeliggjort. 
– Holder seg fokusert på visjonen. 

Paulus var en mann med store drømmer og visjoner. Han mottok en Gudgitt visjon om å bringe evangeliet om Jesus Kristus til hedningene. Men det innså han var umulig å realisere alene. Han trengte medarbeidere, et bredt mannskap og operative ledere på alle områder, om visjonen skulle oppfylles (Ap.gj. 9:1-30, 11:25, 13:1-29:30).

Barnabas, Silas, Timoteus, Johannes, Markus og andre omfavnet visjonen. De investerte sine egne liv i Paulus’ drøm. Nettopp fordi visjonen kom fra Gud og hadde evig betydning. Den hadde som mål å forvandle mennesker, samfunn og hele verden. Utopisk? Ja, men likevel overbevisende. Derfor var den verd å kjempe for, leve for og dø for! 

Til ettertanke: Hva er visjonen for organisasjonen/fellesskapet du er en del av? Hvordan responderer du på visjonen?

Fortsettelse …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3