Hvordan unngå kontor-politikk?

Store mennesker snakker om ideer, gjennomsnittlige mennesker snakker om seg selv og små mennesker snakker om andre. 

«Kontor-politikk» er når du forandrer hvordan du vanligvis er eller hva du vanligvis gjør, for å oppnå fordeler med andre, eller med den som har autoritet. 

Maxwell anfører, – Politiske mennesker i et jobbmiljø er upålitelige og griper enhver mulighet for å vinne, uten å tenke på sine likemenn, ansatte eller organisasjonen som helhet. Det later til å være to måter å framtre i en organisasjon på; politikk eller hensiktsmessig produktivitet.

Og han forklarer forskjellen slik: Mennesker som stoler på produktivitet  VS mennesker som stoler på politikk:

 • Avhengig av hvordan de vokser VS avhengig av hvem de kjenner.
 • Fokuserer på hva de gjør VS fokuserer på hva de sier.
 • Blir bedre enn de virker VS opptrer bedre enn hva de egentlig er.
 • Sørger for substans VS tar snarveier.
 • Gjør det som er nødvendig VS gjør det som er populært.
 • Arbeider for å kontrollere sin egen skjebne VS lar andre kontrollere deres skjebne.
 • Vokser inn i neste nivå VS håper å bli gitt neste nivå.
 • Baserer beslutninger på prinsipper VS baserer beslutninger på meninger

Maxwell foreslår noen trygghetstiltak – for å unngå å delta i kontor-politikk: 

 • unngå sladder
 • hold deg unna krangel
 • stå opp for det som er rett, ikke bare hva som er populært. 
 • se på alle sider av saken
 • kjemp for det beste for teamet, ikke deg selv
 • se det store bilde
 • fortell alltid sannheten

Store mennesker snakker om ideer, gjennomsnittlige mennesker snakker om seg selv og små mennesker snakker om andre. 

Den onde Haman la planer om å utrydde jødene i gamle Persia. Han var villig til å bruke politikk på sitt verste for å vinne over den jødiske lederen Mordekai. Men hans skjulte agenda og sammensvergelsen slo til slutt tilbake på ham selv. Legg merke til særtrekkene hos en som mistet innflytelsen: Han feiltolket sin leders hjerte, lot små problemer drepe gleden, var svært usikker, brant av misunnelse, ville gjøre hva som helst for å vinne, lyttet til feil mennesker, hadde for høye tanker om seg selv og høstet til slutt det han sådde, Ester 5:9-14. 

Til ettertanke: Ta for deg et tema som for tiden blir debattert i din sammenheng. Er du villig til – og klarer du – å se alle sider av saken? 

Fortsettelse …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Vennskap

– En venn er en som forstår din fortid, har tro på din fremtid, og aksepterer deg for den du er (1) 

Å gjøre det til et mål å være en venn er en dyd av nødvendighet, dersom man skal oppnå innflytelse på likemenn/medarbeidere, ifølge Maxwell. Vennskap er altså grunnlaget for din innflytelse, rammeverket for din modning – vekst og fremgang, samt fristedet for stormene i livet. 

Et virkelig godt og sant vennskap er åpent og tillitsfullt. Man har ikke noe å skjule for hverandre. I forholdet er det en gjensidig respekt hvor man deler følelser, så vel som tanker, meninger, ideer, ønsker, problemer, håp, lengsler, nederlag og seirer.

– En trofast venn er et sterkt forsvar, og den som har funnet en slik, har funnet en skatt (2).

Jesus var og er den perfekte venn (3). Han sa til etterfølgerne: – Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.

Jesus bygde troverdig og målrettet vennskap ved å ta initiativ til å tjene andre og Han fortalte sannheten med kjærlighet. Hans liv underbygget det han lærte andre; han lyttet medfølende og engasjert, han satte andres behov foran egne, stresset ikke, og tok seg tid til å observere og føle på hvordan disiplene og folket egentlig hadde det. 

– En venn som forstår dine tårer er mange mer verdt enn mange venner som bare kjenner ditt smil (4).  

Også ledere trenger gode venner. Men vel så viktig; som ledere trenger vi en bevissthet om at våre medarbeidere/likemenn (alle) fortjener en vennligsinnet holdning og adferd av oss. I det motsatte tilfellet undermineres vår innflytelse. 

Maxwell foreslår følgende grep for å være en god venn og leder:
– vær en god lytter.
– vær tilgjengelig.
– ha sans for humor.
– finn felles interesser.
– fortell sannheten når ingen andre gjør det. 

– Skatten i vennskap er ikke den utstrakte hånden, heller ikke det vennlige smilet eller gleden av forholdet; den ligger i inspirasjonen som kommer til deg når du virkelig opplever at noen andre tror på deg og er villig til å stole på deg (5).

Til ettertanke: Hvilke felles interesser har du med dine nåværende medarbeidere/likemenn? På hvilken måte bygger du vennskap med dem? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005. 
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3
(1) Ukjent
(2) Apokryfene
(3) Matteus 11:28-30, 14:13-16, 17:14-21. Johannes 15:15
(4) Aristoteles
(5) Ralph Waldo Emerson, poet og filosof.

Komplettere eller konkurrere?

Det er ikke galt med konkurranse, som for eksempel innen idretten. Men det blir galt om ledere konkurrerer mot sine likemenn. 

– Om ditt mål er å slå dine likemenn vil du aldri få muligheten til å lede på tvers med dem.

Teamets fremgang er viktigere enn den enkeltes seier. Derfor går det mot tap om du behandler dine likemenn som rivaler. 

Sosiologer har påvist at vi lever i en «narsissistisk kultur», og siden vi alle er barn av vår kultur ligger det snublende nært å bli preget av den. En narsissist er i bunn og grunn seg selv nok. Narsissisten – ønsker først og fremst å tilfredsstille egne følelser og behov. En arbeider mer for å realisere seg selv enn for å fremme et arbeid eller tjene mennesker (Elstad, 1994). En narsissist sin holdning og adferd er ødeleggende for lagånden og teamets formål. 

Gode team fokuserer på individuell vekst og utvikling, JA! Men ikke på bekostning av de andre i teamet. Men for å styrke teamet, og i lys av prinsippet: En kjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet. 

Listen nedenfor vil hjelpe deg med å se forskjellen på om du konkurrerer med eller om du kompletterer dine likemenn. 

Konkurrere                 vs         Komplettere: 

Knapp tankegang            –       Raus tankegang 
Meg først                          –       Teamet først 
Undergraver tillit           –       Bygger tillit
Tenker vinn-tap              –       Tenker vinn-vinn 
Sneversynt                       –       Vidsyn
Mine gode ideer              –       Våre gode ideer
Ekskluderer andre          –       Inkluderer andre 

Problemet er av gammel dato. De fire evangeliene gir en del eksempler på at det var en rimelig høy faktor av konkurranse mellom disiplene. Et par av dem ser ut for å ha vært involvert i en kampanje for å sitte ved Jesu høyre hånd i Hans fremtidige rike. Men en gjennomgripende forandring skjedde etter Jesu død, oppstandelse og Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag (Apgj 2). Narsissistiske trekk og konkurranse ble erstattet med en lidenskapelig overgivelse til Herren, fellesskapet og oppdraget. Misjonsbefalingen som var gitt av Mesteren fikk høy prioritet, og de samlet ressursene i enhetlige og formålstjenlige framstøt. 

Til ettertanke: Hvordan kan teamet du tilhører, drøfte problemstillinger knyttet til usunn konkurranse versus å komplettere og styrke hverandre?

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Elstad, Gunnar. Sammen i tjenesten, 1994.
Markus 9:33-37; Lukas 9:46-48; Apg 3:1-10 
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Kompetanse er utvilsomt et “must”, men hva mer?

Ledere med kompetanse, lidenskap og engasjement påvirker de over seg og de er gjerne ledere for ledere. Men å lede likemenn er derimot en helt annen utfordring, påpeker Maxwell

– Om du ønsker å øke din innflytelse og troverdighet for mennesker som jobber ved din side, må enkelte prinsipper bli fulgt.

Vi fortsetter serien, 360 graders ledere. I tidligere artikler har vi sett på noen av mytene knyttet til ledelse, utfordringer for mellomledere og selvledelse, samt hva som fordres for å lede oppover. 

Nå skal vi i noen artikler se nærmere på prinsippene Maxwell anfører i forbindelse med å lede på tvers:
1) Forstå, praktiser og fullfør lederskapssirkelen
2) «Kompletter» medledere fremfor å «konkurrere» med dem
3) Vær en venn
4) Unngå kontor-politikk
5) Utvid din bekjentskapskrets.

Hvordan influere likemenn?

– Forstå, praktiser og fullfør lederskapssirkelen

Følgelig modell gir en oversikt over hva Maxwells lederskapssirkel innebærer – og betydningen av kontinuerlig vekst og utvikling: 1. Bry seg 2. Lære 3. Verdsette 4. Bidra 5. Bekrefte 6. Lede 7. Lykkes 

Ved å (1) bry seg viser du medfølelse, omsorg og interesse for mennesker og den enkeltes potensial. Og først etter å ha blitt kjent, ser du hvor mye du kan (2) lære av den enkelte. Når vi grunnleggende (3) verdsetter folk, viser vi respekt for hver enkelt. Alle kan (4) bidra – og gaver, samt tjenester må (5) bekreftes, anerkjennes og oppmuntres. Å (6) lede er innflytelse og når du vinner sammen med andre (7) lykkes du. 

«Gode ledere bruker ikke mennesker så de kan vinne. De leder mennesker så alle kan vinne.» 

Josva, arvtakeren etter Moses, er en av dem som utmerker seg i Bibelens persongalleri. Ikke fordi skriften beskriver han som spesielt mektig, intelligent eller talentfull, men fordi han trofast tjente Guds vilje og utøvde god innflytelse. Det gjorde han ved å tilføre verdier til de over seg, ved siden av seg og under seg. Som leder var han på en livslang reise i vekst, og under hans lederskap entret Israel det lovede landet. Bibelen forteller at «Israelittene tjente Herren så lenge Josva levde» (Josva 24:31). 

Til ettertanke: Jevnfør læringsmodellen over – hvor i sirkelen er du sterk/svak? Hvordan viser du din takknemlighet og respekt for dine medarbeidere/likemenn? Hva gjør du på det jevne som sikrer din personlige vekst og utvikling?

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3