Hva handler lederskap egentlig om?

Lederskap handler alltid om mennesker

Den mest logiske måten å få ting gjort på er å være oppgave- og handlingsorientert. Og hvis du er som ledere flest, verdsetter du resultater. For det er nå en gang sånn, ingenting gjør seg selv, og ingenting blir gjort før noe blir gjort. Men hvordan kan vi balansere vårt fokus på å oppnå resultater med nødvendigheten av å investere tid og energi i menneskene vi leder?

Virkeligheten er at vi ikke kan lede noen hvis vi ikke forstår å respektere og håndtere folk. Praktiske resultater vil bare ta deg så langt! Og det er sant enten du leder en organisasjon, en menighet, en husgruppe, en håndball- eller en MC-klubb. Å bygge relasjoner vil alltid være grunnlaget for effektivitet – i lederskap og i livet.

Siden 1998 har jeg lest og fulgt Dr. John C. Maxwell gjennom ulike plattformer som EQUIP; Million Leaders Mandate, en mengde kurs på https://www.johnmaxwellacademy.com, Maximum Impact Mentoring, en gang i måneden, samt podkast. Det jeg har lært om ledelse, har jeg aller mest ham å takke for!

Han sier det er to fremtredende grunner til hvorfor de beste lederne er de beste:
1. De gir sitt beste til sine folk, og
2. De får det beste fra sine folk.

Får du det beste fra dine folk? spør Maxwell, og peker på hvordan vi kan gi vårt beste til dem:

1. Senk farten for å knytte bånd.

Hvis vi ikke senker farten lenge nok til å knytte bånd med våre folk, vil vi til slutt finne oss selv alene. Og hvis du er alene, leder du naturligvis ikke. Skal du komme fortest mulig frem, går du raskere alene, men lengre sammen med andre.

Maxwell understreker i sin seneste bok «High Road Leadership» at det er viktig å ha et hjerte for mennesker, bry seg om dem og verdsette dem, og å omsette denne omsorgen i handling. For å gjøre dette må vi bevisst sette av tid til folk. Hans favorittmåte å gjøre dette på, og som han lærte av sin far Melvin Maxwell, er «å gå sakte gjennom folkemengden.» Dette betyr å ta seg tid til å knytte bånd med mennesker når man er ute blant folk. Selv om han sier han er en utålmodig person som liker å komme raskt dit han skal, senker han farten og tar tid til å lytte til folk. På kontoret stopper han og hilser på medarbeidere og kolleger. Før og etter undervisning bruker han tid utenfor scenen på å prate med deltakere og ta bilder med dem. Han setter ofte av tid til å signere bøker for folk etter arrangementer. Når han taler på arrangementer som inkluderer måltider, kutter han ut måltidet og besøker heller hvert bord for å prate med folk. Hensikten er å knytte bånd med mennesker og gi dem tid og oppmerksomhet.

2. Vis at du bryr deg.

Som leder må du vise interesse for dine folk, både profesjonelt og personlig. Profesjonell interesse viser at du vil hjelpe dem; personlig interesse tar det et skritt dypere og viser din hjertets holdning. Det kan være en SMS, en håndskrevet lapp, en spasertur, en telefonsamtale, eller et håndskrevet kort til noens hjemmeadresse. Dette er en flott måte å vise at du verdsetter dem som et menneske, utover deres bidrag på laget. Det vil ta litt ekstra tid, men det er en uvurderlig investering.

3. Modeller det du vil se.

Det er ikke nok å fortelle dine folk hva de skal gjøre; du må også vise dem, fordi folk gjør det folk ser. 
Maxwell skriver om The Law of the Picture i sin bok The 21 Irrefutable Laws of Leadership**. Denne loven er en av de 21 ufravikelige lovene om lederskap som Maxwell beskriver i boken, hvor han forklarer at mennesker gjør det de ser, og dermed må ledere modellere den oppførselen og de verdiene de ønsker å se hos sine medarbeidere og følgere.

Vi kjenner Moses, Samuel, David og Paulus slik Bibelen beskriver dem, nettopp fordi de modellerte en dyp omsorg for folket. Moses ledet israelittene ut av Egypt og gjennom ørkenen, og hans tålmodighet og engasjement for folket ble tydeliggjort gjennom hele reisen. Samuel, som en profet og dommer, tjente folket ved å lytte til Gud og veilede dem i vanskelige tider. David, som konge, viste sitt hjerte for folket ved å kjempe for deres frihet og etablere et trygt og rettferdig samfunn. Paulus, som apostel, reiste utrettelig for å spre evangeliet og støtte de tidlige kristne menighetene, ofte med høy risikofaktor. Deres hengivenhet og kjærlighet til folket de tjente, er det som gjør deres historier så inspirerende og minneverdige for oss i dag.

Det er en gammel historie om Mahatma Gandhi som ble oppsøkt av en kvinne og hennes sønn. Kvinnen ba: “Vær så snill å fortelle gutten min at han skal slutte å spise sukker.” Gandhi svarte: “Kom tilbake om tre dager.”

Så kvinnen gjorde som han sa og kom tilbake tre dager senere med sønnen sin. Da de ankom, sa Gandhi til gutten: “Unge mann, slutt å spise sukker. Det er ikke bra for deg.” Kvinnen var forvirret og spurte: “Hvorfor ba du oss om å dra og komme tilbake om tre dager?” Gandhi svarte: “Fordi for tre dager siden spiste jeg også sukker. Jeg kunne ikke be ham om å slutte å spise sukker så lenge jeg ikke hadde sluttet selv.”

Oppsummering
For å få det beste fra dine folk, gjør dem til din topp prioritet ved å senke farten for å knytte sunne og gode bånd, vise at du bryr deg, og modellere det du vil se.

Ledere som bare fokuserer på resultater, ender ofte opp med å miste både folket og resultatene. Men ledere som fokuserer på folkene, bygger vanligvis opp både folket og skaper resultater. – John C. Maxwell

Altså; det handler om mennesker med individulle behov, egenskaper og ferdigheter.

Refleksjon
1. Hvordan kan jeg bedre sette av tid til å knytte bånd med mine medarbeidere og forstå deres individuelle behov, egenskaper og ferdigheter?
2. På hvilke måter kan jeg vise mer interesse og omsorg for mine medarbeideres faglige og personlige utvikling?
3. Hvordan kan jeg modellere de verdiene og handlingene jeg ønsker å se hos mine medarbeidere, slik at jeg blir et bedre forbilde for dem?

Kilde:
* Maxwell, John C. High Road Leadership: Bringing People Together in a World That Divides (p. 125). Maxwell Leadership. Kindle Edition, 2024
** Maxwell, John C. The 21 Irrefutable Laws Of Leadership, 1998 
Maxwell, John C. The Leaders Greatest Return, 2020