Hvordan balansere selvtillit og kompetanse?

Hva styrker og opprettholder selvtilliten, og hva kan svekke den? Hva er viktigst, selvtillit eller kompetanse?

Enhver leder som er ærlig, vil kunne fortelle om perioder med svekket selvtillit. Jeg husker godt min første tale i Betel Mosjøen i 1978. Det var årsmøte og fest, og jeg skulle tale. Til tross for relativt grundige forberedelser, gikk det ikke som planlagt. Kommentarer som «er du ferdig alt nå?» fra møtelederen gjorde det ikke bedre. Heldigvis fikk jeg støtte fra forstanderen etter samlingen, som omfavnet og oppmuntret meg og sa: «Vi er jo bare mennesker!» Dette lærte meg viktigheten av å gjenopprette trygghet raskt for å unngå større problemer.

Selvtillit i hva du kan gjøre er forskjellig fra selvtillit i hvem du er. Vi kan ikke skille de to, men vi kan velge hvilken som skal ha forrang.

Hvis selvtillit oppnås gjennom fremgang, hva skjer når ting går galt? Ledere møter ofte uforutsette problemer og må ta raske beslutninger, noe som kan utfordre selvtilliten.

Lidenskapen for oppgaven og engasjement i tjenesten kan hjelpe deg å holde fokus, selv når ting går galt i lederskapet.

Erfaring og kompetanse gir selvtillit, men det avgjørende er om den kommer fra din evne eller identitet. En del ledere baserer selvtilliten på hva de kan gjøre (evne), men ved første feil kan selvtilliten i verste fall få en vedvarende knekk. Lav selvfølelse utarmer troen på deg selv.

Barn som lærer å gå eller sykle, må tro at de kan før de faktisk gjør det. Denne troen kommer fra noe inni dem som gir dem utholdenhet til å fortsette å prøve. På samme måte, da du lærte å sykle eller kjøre bil, måtte du ha tro på at du kunne det før du mestret ferdighetene som krevdes. Målet er å prioritere identitet først, og at du gradvis utvikler din evne gjennom praksis og erfaring. Ved å først fokusere på identitet og dernest læring, øker selvtilliten din.

Når selvtilliten din er basert på hvem du er i Kristus, Guds barn, og du feiler, vet du at du ikke er en fiasko som person. Da kan du finne ut hva som skal til for å vokse som leder og fortsette å prøve, feile, evaluere, lære og modnes.

1. Hva svekker din selvtillit?

Hva går mest inn på deg? Personlige konflikter, avvisninger eller tabber? Eller kanskje det er en mislykket tale, møteledelse eller et prosjekt? Din selvtillit kan alltid styrkes hvis du vet hvor du skal begynne. Er du i tvil, be om hjelp til å identifisere problemet sammen med en god venn eller kollega. Forbli løsningsorientert og målbevisst! Ikke forvent at selvtilliten alltid er på topp, men ta ansvar for tilstanden du er i, og gjør tiltak som styrker selvtilliten.

2. Hva du tror på bestemmer hvordan du leder.

To grunnleggende overbevisninger påvirker selvtilliten din som leder:
– Å tro at Gud er med deg.
– Å tro på deg selv.

Troen på at Gud er med handler om at Gud er til stede, veileder, støtter og inspirerer deg i tjenesten. Men å tro på deg selv er også viktig. Hvis du ikke tror på deg selv, hvordan kan det påvirke de rundt deg? Å tro på Guds nåde og kraft, og på de gaver og evner han har gitt deg som du kan styrke og utvikle, er essensielt.

I boken «Confident leader!» peker Dr. Dan Reiland* på tre former for selvtillit:

Overmot: Skråsikkerhet kan føre lederen og andre i trøbbel. Overmot gir feil beslutninger og leder til kontrollbehov fremfor å tjene flokken. Overmot er å tro mer på egne evner enn på hva Gud kan gjøre gjennom oss.

Usikkerhet: Mangel på selvtillit er vanligere hos ledere enn overmot, men innrømmes sjeldent. Vi har alle en viss grad av frykt og usikkerhet, men det er forskjell på en fryktsom leder og en som overvinner frykten og reduserer usikkerheten.

Autentisk trygghet: For kristne ledere handler ekte trygghet om ydmykhet og å stole på Guds nærvær og kraft, samt å anerkjenne og utvikle de gaver og evner Gud har gitt.

3. Kraften i karakteren gir deg trygghet og tillatelse til å fortsette.

Motstandskraft gjør at du kan fortsette når det blir utfordrende, og du kan hente deg raskere inn igjen etter nederlag. 

Bevisstheten om din identitet i Kristus, sterk selvfølelse, robuste verdier og selvdisiplin bygger karakter. Dette bestemmer evnen til å håndtere press, løse problemer og ta gode valg.

Hva er viktigst, selvtillit eller kompetanse?

Kompetanse og selvtillit henger sammen, men selvtillit er avgjørende. Vekst starter med din lidenskap og vilje til å betale prisen, samt å identifisere hvilke ferdigheter du trenger å forbedre. 

Refleksjon
1. Hva øver du på for å styrke din selvtillit og kompetanse?
2. Hvem holder deg ansvarlig og støtter deg i din lederutvikling?
3. Hvordan kan du balansere troen på dine egne evner med tilliten til Guds ledelse og kraft?

Bibeltekster til fordypning:

–       Filipperne 4:13 – “Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”
EKS: Da Moses skulle lede israelittene ut av Egypt, følte han seg utilstrekkelig, men Gud styrket ham. (2. Mos 3:11-12)

–       Salme 139:14 – “Jeg takker deg fordi jeg er skapt så underfullt; underfulle er dine verk, det vet jeg godt.”
EKS: David anerkjente Guds verk i sitt liv og skrev mange salmer som uttrykker hans beundring for Guds som skaper. (1. Sam. 16:7, 12-13)

–       Ordspråkene 3:5-6 – “Stol på Herren av hele ditt hjerte, og støtt deg ikke til din egen forstand! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.”
EKS: Salomo ba Gud om visdom i stedet for rikdom eller lang levetid, og Gud veiledet ham i hans konge-oppgaver. (1. Kong 3:5-12)

–       Jesaja 41:10 – “Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk, jeg hjelper deg, ja, jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.”
EKS: Profeten Jesaja fikk mange utfordrende oppdrag fra Gud, men han stolte på Guds nærvær og styrke. (Jes 6:8-9)

–       2. Timoteus 1:7 – “For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og selvdisiplin.”
EKS: Gideon følte seg uegnet til å redde Israel fra midianittene, men Gud ga ham mot og styrke. (Dom 6:12-16)

–       Jakob 1:5 – “Om noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, han som gir villig til alle og ikke bebreider, så skal han få.”
EKS: Daniel ba Gud om visdom og forståelse, spesielt da han tydet drømmer for kong Nebukadnesar. (Dan 2:17-23)

–       1. Korinterne 16:13 – “Våk, stå fast i troen, vær modige og sterke!”
EKS: Josva ble oppmuntret til å være sterk og modig da han skulle lede israelittene inn i løfteslandet. (Josva 1:6-9)

*Reiland, Dan. (2020) Confident leader!