– Jeg ber bare når livet blir surt og vanskelig

– Men hva med de gode dagene?, spurte jeg forsiktig. Det ble en svært god og spennende samtale.

Bønn er relasjon, et gjensidig forhold hvor nettopp samtalen med Jesus beriker og forsterker forholdet.

Hvordan har relasjonene vært mennesker i mellom om en bare snakket med hverandre når livet ble tøft?