Hva ser du?

Slitte og skrukkede pengesedler har fortsatt sin verdi. Ingen mennesker er perfekte. Vi gjør alle feil. Men vår verdi står fast og potensialet venter på å bli forløst.

Usikre ledere konkurrerer, sammenligner og holder gjerne andre nede, mens trygge ledere derimot er sjenerøse og setter alt inn på å få det beste frem hos andre!

Ledere som setter den høyeste verdien på sine medarbeidere, baner vei for å skape et trygt miljø og gode vekstvilkår rundt seg.

Om du ønsker å være særdeles effektiv i å forløse, anerkjenne og bygge opp mennesker, samt oppmuntre dem til å nå sitt potensial har følgende ledetråder vist seg å fungere …

– Se deres potensial. Altså, hvem de kan bli. 
– Tro på dem. 
– Berøm dem for hver lille ting de utretter.
– Bygg dem opp og løft dem frem gjennom oppmuntring. 
– Behandle hver enkelt person med respekt og verdighet.

Slett ikke alle så potensialet i gjetergutten, David. Men det gjorde Samuel og hans fortrolige venn Jonatan! Verken Davids foreldre, søsken eller Kong Saul så egenskapene som lå og ventet på å bli forløst, bekreftet og anvendt i Davids liv og tjeneste. 
Da alle andre så på David som en som det bare luktet sau av, så Samuel og Jonatan på han som nasjonens neste konge! Altså, de så Davids potensial, oppmuntret ham og behandlet ham med ære og respekt – lenge før han var nasjonens rettmessige konge (1. Samuelsbok 16:1-13).

Til ettertanke: Hva ser du i dine medarbeidere? Hvordan kan du vise respekt, oppmuntre, forløse og bekrefte deres potensial? 

Fortsettelse … 

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
EQUIP, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Å heie frem medarbeidere

Hvordan og hvilke prinsipper gjelder?

Vi har sett i en rekke artikler at effektive 360 graders ledere leder gjennom innflytelse, og de investerer tid og ressurser i å fortjene den. Det gjelder overfor underordnede, så vel som for likemenn og overordnede. 

Intensjonen er ikke selveksponering, men et inderlig ønske om å legge verdier til de menneskene de leder eller møter. Typisk for 360 graders ledere er at de hjelper dem de leder å vokse og til å nå sitt potensial. Vi skal i noen artikler rette søkelyset på hvordan du som leder kan oppmuntre og motivere dine underordnede. 

Hvordan og hvilke prinsipper gjelder?

Å bygge på relasjoner er alltid grunnlaget for et sunt og godt lederskap. En av de beste måtene å forholde seg til sine medarbeidere er den uformelle. Som for eksempel når du møter mennesker på parkeringsplassen, fortauet, i trappa, heisen, i døra, før og etter møter, eller hvor som helst – for den slags skyld. Da gjelder det å være oppmerksom ved nettopp å vise oppriktig interesse for deres liv og hverdag!

«Gå sakte gjennom folkemengden»

Dr. Dan Reiland har vært og er en nær venn og medarbeider av John C. Maxwell gjennom flere tiår. Han sier når det gjelder ledelse har John lært han en hel del, og ikke minst viktigheten av å elske og vise interesse for dem han møter. «Folk bryr seg ikke hvor mye du vet før de vet hvor mye du bryr deg,» «Gå sakte gjennom folkemengdene, slik at du legger merke til den du møter,» og «Legg alltid verdi til alle du treffer.” – Jeg har sett ham leve dette. Han leder på en måte som konsekvent viser at han bryr seg om mennesker (2011).

I praksis betyr det, ifølge Maxwell:
– 
Ta det rolig. For å knytte bånd med mennesker må du bevege deg i deres tempo. 
– 
Uttrykk at du bryr deg. By på oppmuntringer.
– 
Vis interesse for deres privatliv. Ikke se dem kun som ansatte, men som venner.
– 
Vær oppmerksom på om medarbeidere begynner å unnvike deg. Stillhet/taushet separerer oss i større grad enn avstand. 
– 
Vend deg til menneskene og de vil vende seg til organisasjonen. Ledere som bare fokuserer på organisasjonen, ender ofte opp med å miste både menneskene og organisasjonen. 

Jesus er vår beste modell. Han viser oss viktigheten av å bygge relasjoner om man skal lykkes med å rekruttere medarbeidere. Han elsket og elsker fortsatt alle mennesker og han er til å stole på! 

En dag Han gikk langs Galileasjøen la han merke til noen travle fiskere. De ville han gjerne snakke med. Det er bemerkelsesverdig hvordan han fikk kontakt, og resultatet etter samtalen. De slapp alt de hadde i hendene og ble nøkkelledere i Hans indre sirkel. Deres liv og vitnesbyrd har fortsatt innflytelse (Matteus 4:18-25).

Til ettertanke: I en skala fra 1 til 10, hvor interessert er du i at dine medarbeidere skal vokse i sitt potensial? Er det noen i teamet ditt som unngår deg? Hvordan kan du eventuelt gjenoppta og styrke forholdet? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Reiland, Dan. Amplified Leadership, 2011.
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Ut av fastlåste tankemønstre

Hvordan kan du lære noe nytt? Se saker fra nye sider, få hjelp til å skape nye ideer, fornye og forbedre gamle tanker – men kanskje aller mest å komme ut av fastlåste tankemønstre og vaner.

Da kan en utvidet bekjentskapskrets være svaret på det du trenger nå! Men det er for de fleste utfordrende, da det føles ukomfortabelt og oppleves skremmende for en del. Men det at du velger å gå utenfor komfortsonen, kan nettopp det valget eksponere deg for nye ideer, ressurser, arbeidsmetoder og perspektiver. Altså en utvidet bekjentskapskrets kan gi deg tilgang til et nytt univers og forråd du knapt trodde eksisterte.

Hvordan? Maxwell foreslår: 
– spør dine venner om å introdusere deg for sine venner.
– bli kjent med mennesker som har ekspertise på andre områder enn dine. 
– bli kjent med mennesker som har andre styrker enn dine. 
– hev deg over dine personlige fordommer.
– våg å gå utenfor dine vaner.

Apostelen Peter måtte gå ut av sin komfortsone, samt heve seg over sine fordommer for å kunne betjene en person med et desperat åndelige behov. Selv om Jesus hadde kalt Peter til å krysse grenser og forkynne evangeliet til alle mennesker, hadde Peter likevel problemer med å gi evangeliet til Kornelius, en romersk offiser. Men nettopp fordi Peter vågde å utvide sin bekjentskapskrets, ble en hedning og alle i hans hushold frelst. Her ble altså Peters tjeneste radikalt utvidet og hans innflytelse styrket, Apgj. 10:1-35. 

Hvorfor ikke gjøre som Peter? La den beste ideen vinne. Stå imot fristelsen til å kjempe for egne ideer når de likevel ikke er best. Ikke lat som at du er perfekt. Innrøm dine feil, be om råd og veiledning og lær fra andre. 

Til ettertanke: Hva drømmer du om og hvem må du kontakte for å komme ut av fastlåste tankemønstre og dårlige vaner?

Fortsettelse: Prinsipper 360 graders ledere anvender i å lede nedover … 

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Hvordan unngå kontor-politikk?

Store mennesker snakker om ideer, gjennomsnittlige mennesker snakker om seg selv og små mennesker snakker om andre. 

«Kontor-politikk» er når du forandrer hvordan du vanligvis er eller hva du vanligvis gjør, for å oppnå fordeler med andre, eller med den som har autoritet. 

Maxwell anfører, – Politiske mennesker i et jobbmiljø er upålitelige og griper enhver mulighet for å vinne, uten å tenke på sine likemenn, ansatte eller organisasjonen som helhet. Det later til å være to måter å framtre i en organisasjon på; politikk eller hensiktsmessig produktivitet.

Og han forklarer forskjellen slik: Mennesker som stoler på produktivitet  VS mennesker som stoler på politikk:

 • Avhengig av hvordan de vokser VS avhengig av hvem de kjenner.
 • Fokuserer på hva de gjør VS fokuserer på hva de sier.
 • Blir bedre enn de virker VS opptrer bedre enn hva de egentlig er.
 • Sørger for substans VS tar snarveier.
 • Gjør det som er nødvendig VS gjør det som er populært.
 • Arbeider for å kontrollere sin egen skjebne VS lar andre kontrollere deres skjebne.
 • Vokser inn i neste nivå VS håper å bli gitt neste nivå.
 • Baserer beslutninger på prinsipper VS baserer beslutninger på meninger

Maxwell foreslår noen trygghetstiltak – for å unngå å delta i kontor-politikk: 

 • unngå sladder
 • hold deg unna krangel
 • stå opp for det som er rett, ikke bare hva som er populært. 
 • se på alle sider av saken
 • kjemp for det beste for teamet, ikke deg selv
 • se det store bilde
 • fortell alltid sannheten

Store mennesker snakker om ideer, gjennomsnittlige mennesker snakker om seg selv og små mennesker snakker om andre. 

Den onde Haman la planer om å utrydde jødene i gamle Persia. Han var villig til å bruke politikk på sitt verste for å vinne over den jødiske lederen Mordekai. Men hans skjulte agenda og sammensvergelsen slo til slutt tilbake på ham selv. Legg merke til særtrekkene hos en som mistet innflytelsen: Han feiltolket sin leders hjerte, lot små problemer drepe gleden, var svært usikker, brant av misunnelse, ville gjøre hva som helst for å vinne, lyttet til feil mennesker, hadde for høye tanker om seg selv og høstet til slutt det han sådde, Ester 5:9-14. 

Til ettertanke: Ta for deg et tema som for tiden blir debattert i din sammenheng. Er du villig til – og klarer du – å se alle sider av saken? 

Fortsettelse …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Vennskap

– En venn er en som forstår din fortid, har tro på din fremtid, og aksepterer deg for den du er (1) 

Å gjøre det til et mål å være en venn er en dyd av nødvendighet, dersom man skal oppnå innflytelse på likemenn/medarbeidere, ifølge Maxwell. Vennskap er altså grunnlaget for din innflytelse, rammeverket for din modning – vekst og fremgang, samt fristedet for stormene i livet. 

Et virkelig godt og sant vennskap er åpent og tillitsfullt. Man har ikke noe å skjule for hverandre. I forholdet er det en gjensidig respekt hvor man deler følelser, så vel som tanker, meninger, ideer, ønsker, problemer, håp, lengsler, nederlag og seirer.

– En trofast venn er et sterkt forsvar, og den som har funnet en slik, har funnet en skatt (2).

Jesus var og er den perfekte venn (3). Han sa til etterfølgerne: – Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.

Jesus bygde troverdig og målrettet vennskap ved å ta initiativ til å tjene andre og Han fortalte sannheten med kjærlighet. Hans liv underbygget det han lærte andre; han lyttet medfølende og engasjert, han satte andres behov foran egne, stresset ikke, og tok seg tid til å observere og føle på hvordan disiplene og folket egentlig hadde det. 

– En venn som forstår dine tårer er mange mer verdt enn mange venner som bare kjenner ditt smil (4).  

Også ledere trenger gode venner. Men vel så viktig; som ledere trenger vi en bevissthet om at våre medarbeidere/likemenn (alle) fortjener en vennligsinnet holdning og adferd av oss. I det motsatte tilfellet undermineres vår innflytelse. 

Maxwell foreslår følgende grep for å være en god venn og leder:
– vær en god lytter.
– vær tilgjengelig.
– ha sans for humor.
– finn felles interesser.
– fortell sannheten når ingen andre gjør det. 

– Skatten i vennskap er ikke den utstrakte hånden, heller ikke det vennlige smilet eller gleden av forholdet; den ligger i inspirasjonen som kommer til deg når du virkelig opplever at noen andre tror på deg og er villig til å stole på deg (5).

Til ettertanke: Hvilke felles interesser har du med dine nåværende medarbeidere/likemenn? På hvilken måte bygger du vennskap med dem? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005. 
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3
(1) Ukjent
(2) Apokryfene
(3) Matteus 11:28-30, 14:13-16, 17:14-21. Johannes 15:15
(4) Aristoteles
(5) Ralph Waldo Emerson, poet og filosof.

Komplettere eller konkurrere?

Det er ikke galt med konkurranse, som for eksempel innen idretten. Men det blir galt om ledere konkurrerer mot sine likemenn. 

– Om ditt mål er å slå dine likemenn vil du aldri få muligheten til å lede på tvers med dem.

Teamets fremgang er viktigere enn den enkeltes seier. Derfor går det mot tap om du behandler dine likemenn som rivaler. 

Sosiologer har påvist at vi lever i en «narsissistisk kultur», og siden vi alle er barn av vår kultur ligger det snublende nært å bli preget av den. En narsissist er i bunn og grunn seg selv nok. Narsissisten – ønsker først og fremst å tilfredsstille egne følelser og behov. En arbeider mer for å realisere seg selv enn for å fremme et arbeid eller tjene mennesker (Elstad, 1994). En narsissist sin holdning og adferd er ødeleggende for lagånden og teamets formål. 

Gode team fokuserer på individuell vekst og utvikling, JA! Men ikke på bekostning av de andre i teamet. Men for å styrke teamet, og i lys av prinsippet: En kjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet. 

Listen nedenfor vil hjelpe deg med å se forskjellen på om du konkurrerer med eller om du kompletterer dine likemenn. 

Konkurrere                 vs         Komplettere: 

Knapp tankegang            –       Raus tankegang 
Meg først                          –       Teamet først 
Undergraver tillit           –       Bygger tillit
Tenker vinn-tap              –       Tenker vinn-vinn 
Sneversynt                       –       Vidsyn
Mine gode ideer              –       Våre gode ideer
Ekskluderer andre          –       Inkluderer andre 

Problemet er av gammel dato. De fire evangeliene gir en del eksempler på at det var en rimelig høy faktor av konkurranse mellom disiplene. Et par av dem ser ut for å ha vært involvert i en kampanje for å sitte ved Jesu høyre hånd i Hans fremtidige rike. Men en gjennomgripende forandring skjedde etter Jesu død, oppstandelse og Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag (Apgj 2). Narsissistiske trekk og konkurranse ble erstattet med en lidenskapelig overgivelse til Herren, fellesskapet og oppdraget. Misjonsbefalingen som var gitt av Mesteren fikk høy prioritet, og de samlet ressursene i enhetlige og formålstjenlige framstøt. 

Til ettertanke: Hvordan kan teamet du tilhører, drøfte problemstillinger knyttet til usunn konkurranse versus å komplettere og styrke hverandre?

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Elstad, Gunnar. Sammen i tjenesten, 1994.
Markus 9:33-37; Lukas 9:46-48; Apg 3:1-10 
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Kompetanse er utvilsomt et “must”, men hva mer?

Ledere med kompetanse, lidenskap og engasjement påvirker de over seg og de er gjerne ledere for ledere. Men å lede likemenn er derimot en helt annen utfordring, påpeker Maxwell

– Om du ønsker å øke din innflytelse og troverdighet for mennesker som jobber ved din side, må enkelte prinsipper bli fulgt.

Vi fortsetter serien, 360 graders ledere. I tidligere artikler har vi sett på noen av mytene knyttet til ledelse, utfordringer for mellomledere og selvledelse, samt hva som fordres for å lede oppover. 

Nå skal vi i noen artikler se nærmere på prinsippene Maxwell anfører i forbindelse med å lede på tvers:
1) Forstå, praktiser og fullfør lederskapssirkelen
2) «Kompletter» medledere fremfor å «konkurrere» med dem
3) Vær en venn
4) Unngå kontor-politikk
5) Utvid din bekjentskapskrets.

Hvordan influere likemenn?

– Forstå, praktiser og fullfør lederskapssirkelen

Følgelig modell gir en oversikt over hva Maxwells lederskapssirkel innebærer – og betydningen av kontinuerlig vekst og utvikling: 1. Bry seg 2. Lære 3. Verdsette 4. Bidra 5. Bekrefte 6. Lede 7. Lykkes 

Ved å (1) bry seg viser du medfølelse, omsorg og interesse for mennesker og den enkeltes potensial. Og først etter å ha blitt kjent, ser du hvor mye du kan (2) lære av den enkelte. Når vi grunnleggende (3) verdsetter folk, viser vi respekt for hver enkelt. Alle kan (4) bidra – og gaver, samt tjenester må (5) bekreftes, anerkjennes og oppmuntres. Å (6) lede er innflytelse og når du vinner sammen med andre (7) lykkes du. 

«Gode ledere bruker ikke mennesker så de kan vinne. De leder mennesker så alle kan vinne.» 

Josva, arvtakeren etter Moses, er en av dem som utmerker seg i Bibelens persongalleri. Ikke fordi skriften beskriver han som spesielt mektig, intelligent eller talentfull, men fordi han trofast tjente Guds vilje og utøvde god innflytelse. Det gjorde han ved å tilføre verdier til de over seg, ved siden av seg og under seg. Som leder var han på en livslang reise i vekst, og under hans lederskap entret Israel det lovede landet. Bibelen forteller at «Israelittene tjente Herren så lenge Josva levde» (Josva 24:31). 

Til ettertanke: Jevnfør læringsmodellen over – hvor i sirkelen er du sterk/svak? Hvordan viser du din takknemlighet og respekt for dine medarbeidere/likemenn? Hva gjør du på det jevne som sikrer din personlige vekst og utvikling?

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Navnløs – men likevel innflytelsesrik

Verdenshistorien er preget av flere som har hatt mer eller mindre innflytelse. Men langt fra alle vet vi navnene på, som for eksempel slavejenta som ble redningen for den syriske generalen. Hun er omtalt i verdens mest solgte bok. Men hva var hun god på? 

Alt sunt og godt lederskap er basert på gode relasjoner. Hvem vil følge en leder som ikke bryr seg om hvordan etterfølgerne har det? Å følge en leder fordi en vil – versus  er en påkjenning. Forskjellen er som mellom natt og dag. 

Jeg har vist i tidligere artikler at innflytelse er ikke ensbetydende med titler og posisjoner. I en av kongebøkene nevner forfatteren ei ung jente som var tatt til fange av den syriske hær ved en razzia i Israel. Og denne unge jenta, som vi forøvrig ikke vet navnet på, var nå slave for Naamans kone. 

Naaman var innflytelsesrik som general i Syrias kongelige hær. Men plagdes med et voksende problem, nemlig spedalskhet. Hans vitalitet og kropp ble svekket – bit for bit. Det gjorde inntrykk på jenta!

Det er verd å merke seg generalens makt. Han hadde «stor innflytelse hos sin herre og var vel ansett.» Derfor; hvordan kunne en slavepike få en av samtidens mektigste menn til å følge hennes forslag til løsning for ham? 

Generalen gjorde som hun foreslo, han reiste til Samaria og historien endte godt. Han ble frisk! Men hadde miraklet han opplevde skjedd om ikke slavejenta hadde opparbeidet tillit hos de hun tjente hos? Neppe! Hun brydde seg om hvordan de rundt henne hadde det. Derfor tok hun initiativ og gjorde det hun kunne, nemlig peke på en løsning. Det gjorde hun med integritet og overbevisning. Hennes innflytelse strakte seg til kongens slott og langt utover sin levetid.

Slik tjenestejenta over brydde seg, kan en 360 graders leder trene seg i relasjonelle ferdigheter.
Maxwell foreslår …

– Gjør deg kjent med din leders interesser.
– Kjenn din leders prioriteter.
– Kjenn din leders styrker.
– Støtt din leders visjon.
– Forstå din leders personlighet.
– Gjør deg fortjent til din leders tillit.
– Respekter din leders familie.

Til ettertanke: Kan du gjengi din leders visjon og prioriteter? Hvilken forskjell utgjør det å kjenne din leders hjerte når du vil influere oppover? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
* 2. Kongebok 5:1-14
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

Å berøre din leders hjerte

Ikke alle overraskelser er like gode. Men å gjøre det lille ekstra kan berøre hjerter.

Få ting berører din leders hjerte sterkere enn at du gjør mer enn hva han/hun forventer. Som for eksempel ungdomslederen som uoppfordret steppet inn for en lærer i søndagsskolen som hadde blitt syk på morgenkvisten. Målet var viktigere enn rollen for ungdomslederen!

Den slags innstilling er avgjørende for å bli en effektiv 360 graders leder, ifølge Maxwell. Han peker på en del kjennetegn ved ledere som har innflytelse på ledere over seg. 

Dukker det opp behov som de kan gjøre noe med, er de snar til å tilby hjelp, og de tar også på seg krevende oppgaver. De jobber jevnt og trutt selv når ingen ser dem. De legger vinn på å ha et godt forhold til vanskelige personer. De går ikke av veien for å ta risiko. Gjør de feil, erkjennes det umiddelbart, uten å unnskylde seg, eller å skylde på andre når ting går galt for dem.

Til ettertanke: Når og hvordan berørte du din leders hjerte sist? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3

En ressurs eller en belastning?

Det ytterste ansvaret ligger hos hovedleder. Det ansvaret kan ikke delegeres, men hvordan kan du gjøre din leders byrde lettere?  

I en velfungerende organisasjon er det et tydelig formål, enhetlig ledelse, mange funksjoner, flere nivåer og tydelige ansvarslinjer der alle vet hvem man står ansvarlig overfor (Railo, 1988). 

Det betyr ikke at alt går på skinner. Det er alltid rom for fornyelse og forbedringer, selv i de beste sammenhenger! Men den som likevel kjenner på trykket er vanligvis hovedlederen, som på det jevne lever med spørsmål som; Hva er den reelle virkeligheten? Hva skjer? Hvordan har folket det? Og hvor er vi egentlig på vei?

Som en underordnet leder, kan du gjøre lederens byrde lettere eller tyngre. For det er vel en forskjell på å sitte i båten versus, å delta aktivt med sine årer? Det siste gjør deg til en del av noe større. Det frigjør dine ressurser, styrker selvfølelsen og øker din innflytelse!

En av de mest gripende beretningene i Bibelen, er historien om Rut. *
Hun lettet byrden for Noomi, hennes svigermor. Boas’ begrunnelse for hans kjærlighet overfor Rut, bekrefter hennes fremragende innstilling og adferd overfor sin svigermor: «De har fortalt meg alt det du har gjort mot din svigermor etter at mannen din døde. Du forlot din far og din mor og ditt fedreland og drog til et folk som du ikke kjente før.»

Paulus peker på Timoteus som et eksempel på hvordan en som er underordnet kan lette sin leders byrde: «… Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig har omsorg for dere. For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak. Men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, slik en sønn hjelper sin far.», Fil 2,19-22.

Hvordan kan underordnede lette byrden for sin leder? Maxwell anfører:
– Gjør først din egen tjeneste bra. 
– Når du oppdager et problem, tilby en løsning.
– Fortell ledere det de trenger å høre, ikke hva de vil høre. 
– Gå den andre milen ved å gjøre mer enn du blir bedt om. 
– Stå opp for din leder ved alle anledninger.
– Spør din leder om hva du kan gjøre for å lette hans byrder. 

Til ettertanke: Hvordan kan du lette din leders bagasje?

Fortsetter …

Kilder: Railo, Willi. Først til fremtiden, en bok om ledelse, mennesker og mental energi, 1988.
Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Ruts bok, 2:1-12.
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3