Be for din pastor

Vil du se Menigheten blomstre i sitt fulle potensial? Ganske sikkert. Det fordrer en rekke tiltak og et mangfold av gaver, talenter, tjenester, egenskaper og ferdigheter. Bønn har en særstilling og forbønn viktigst. Jf. Apg 6:4; 1 Tim 2:1, Ef 6,19; Kol 4:3.

I en samling for unge predikanter på 80-tallet, var Sverre Larsson, (1928-2017) pinseleder i Sverige og Dagens tidligere adm.dir.,en av foredragsholderne. Jeg husker han blant annet sa: “Jeg ber daglig for min pastor.” Han var forøvrig en dyktig forretningsmann og som regel vet dehva som lønner seg.

Bibelen anfører mange eksempler på forbønnens betydning. Som for eksempel: Moses, Aron og Hurs forbønn for Josva og hans hær som kjempet mot amalekittene. Det gjorde utslaget (2 Mos 17:10). Og det var først etter at Moses ble en overgitt forbeder det virkelig tok av i tjenesten (2 Mos 18:19).

Altså, den viktigste investeringene i menigheten er å be for pastor og lederskap med deres familier. Etter en del år i tjenesten vet jeg noe om hva nettopp forbønn kan bety. I gode, så vel som i tøffe perioder. Min takknemlighetsgjeld til hver enkelt forbeder er større enn jeg evner å gjengjelde! Ingen ting har oppmuntret meg mer gjennom årene enn å vite at jeg ble bedt for! Jeg mener ikke timelange bønner, men at jeg på det jevne ble husket på innfor Nådens trone, hvor nettopp Gud svarer med favør og ”gir hjelp i rette tid” (Heb. 4:16). 

Gjør det til en vane å be for din pastor. Knytt vanen gjerne opp til rutiner, eller noe du gjør regelmessig. Som f eks tannpussen, til og fra jobb/skole eller måltider; frokost, lunsjen, middagen, ettermiddagskaffen eller kveldsmaten. Her kan man gjerne la fantasien og kreativiteten få utfolde seg. 

De fleste pastorer vil sannsynligvis satt pris på om de ble spurt om noe sånt som: – Hva vil du jeg skal be Gud om, for deg og tjenesten? Svarene vil rimeligvis bli forskjellige mellom pastorer og listen kan nok gjøres lang. Men generelt vil jeg tro en treffer ganske bra ved å be over følgende tre områder:

  • Ordet og Åndens åpenbaring i liv og tjeneste (Ords 29:18; Sal 119:12; Ef 1:18-23; 1 Kor. 12:4flg.)
  • Åndens kjærlighet, kraft og visdom i møte med folk, alle typer behov, fristelser, problemer, bekymringer og tester (2 Tim 1:7, Fil 1:9; Kol 1:9)
  • Beskyttelse mot mørkets krefter, usunne relasjoner og mennesker med onde hensikter (Ef 6:10-18; 2 Tim 4:14; 2 Tess 3:2)

En oppmuntret, åndsfylt og Kristus-fokusert pastor vil komme alle “under hans vinger” til gode. Dessuten blir du selv velsignet når du velger å velsigne og be. Dét gjelder ikke minst forbedere som ber og velsigner sin pastor og lederskap!