Gudsbilde

Om ditt Gudsbilde er rett eller feil, sterkt eller svakt avhenger først og fremst av hva du svarer på spørsmålet: Hvem er JESUS? Han er Guds Sønn, Verdens Frelser og Herre. «…alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1:12; 3:16)