– Jeg blir så frustrert!

NÅ var tålegrensen nådd fordi hans sjef forstod ikke hvor alvorlig problemet var og lurte på om han i det hele tatt var kompetent. Å følge en leder som ikke enser organisasjonens eller medarbeidernes følte behov, er en krevende øvelse.

Det er forskjellige typer ineffektive ledere. Noen er rett og slett sløve. De gjør lite, eller ingen ting for å tilegne seg innsikt eller sette seg inn i andres perspektiver og behov. Mens andre ledere kan, mer eller mindre, være; usikre, visjonsløse, inkompetente, stolte, fryktsomme og kontrollerende. 

Ydmyke ledere erkjenner sine begrensinger, mangler og vekstpotensial. Og anerkjenner, bekrefter og heier frem medarbeideres talenter. Det er ingen trussel for trygge ledere! Men egenrådige ledere derimot er utrygge, og behandler sine medarbeidere mer eller mindre som rivaler. 

Hva gjør du dersom du skulle havne i en situasjon hvor din leder devaluerer deg som person – og det eventuelt går på helsa løs? Å da søke seg bort, kan neppe bli feil! 

Hvilke grep kan avdempe trykket under en ineffektiv leder? Maxwell foreslår:

  • Legg vinn på å få en god relasjon til din leder.
  • Finn ut og sett pris på din leders styrker.
  • Verdsett din leder.
  • Gi viselig din leder ressurser som kan bidra til å lette tjenesten.
  • Gi din leder offentlig anerkjennelse.
  • Vær barmhjertig, for husk at også du har dine blindsoner.
  • Gi din leder løsninger, ikke problemer. 

Daniel er et eksempel på hvordan det er mulig å tjene under skiftende lederskap og under svært ugunstige forhold. I et fremmed land og i en ukjent kultur, bestod han den ene prøven etter den andre. Hans karakter og mot viste seg i at han trofast tjente Gud. Dette vakte oppsikt blant de babylonske offiserene, og Daniel ble en mann med økende innflytelse. Altså, selv om Daniel tjente tre forskjellige konger som var mindre egnet enn ham – hadde han likevel betydelig innflytelse!

Hva var nøkkelen til Daniels effektivitet? 
Daniel var en lydhør mann, hengitt til bønn og var kompromissløs i overgivelsen til Guds agenda. En mann med integritet, og som evnet å identifisere seg med folket og deres behov.

Ettertanke: Hvordan kan du forsterke din leder, bygge relasjonen og utvikle samarbeidet dere imellom?

Fortsettelse … 

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Daniel 1:4-19, 6:3-23, 9:3-19.
EQUIP, Million Leaders Mandate, Volume 2:3