Teamets suksess foran egen

Uansett hvor vi er i livet, ser det ut for at vi er individualister med en trang etter å være bedre og større enn andre. Men hva er viktigere enn individuell fremgang?

Det behøver ikke å være noe galt i seg selv, å ville frem og opp, i sammenhengen man er en del av. Men det forutsetter at man er obs på at fristelsen til gal selvrealisering, og følgelig en usunn individualisme og ledelse ligger snublende nært. I tilfellet det skjer, såres medarbeidere og potensielle ledere holdes nede.

– Ledere liker fronten mer enn de liker midten

Ledere ønsker i stor grad å gjøre en forskjell og de vet gjerne fordelene med å være nettopp i fronten – i alle fall intuitivt. Hvorfor? Det er mer anerkjennelse i fronten, utsikten er bedre i fronten, ledere i fronten avgjør retningen og ledere i fronten bestemmer også tempoet. 

Men Maxwell peker også på at om man omfavner en god innstilling og utvikler gode ferdigheter kan en – 360 graders leder – influere hele organisasjonen, uavhengig av hvor han/hun befinner seg i sammenhengen. Og han peker på fem faktorer som forsterker mellomlederens muligheter i midten av en organisasjon:

  1. Utvikle solide relasjoner med nøkkelpersoner i organisasjonen. 
  2. Sette i sammenheng det å vinne med teamarbeid.
  3. Legg vinn på teamets suksess foran egen.
  4. Engasjere seg i å stadig holde god kontakt med lederne i organisasjonen. 
  5. Ta ansvar og stadig vokse. 

Kaleb var Josvas nære venn og partner i tjenesten. Han var en mann med integritet, hadde en forankret tro, et sterkt mot, viste klokskap, var kompetent og forpliktet. Og det er særlig verd å merke seg Kalebs respons da Josva ble foretrukket som toppleder etter Moses. Han klaget ikke på avgjørelsen. Nei, Kaleb fortsatte å tjene ydmykt og eksemplarisk (4. Mos. kap.13; Josvas bok 14:6-15).

Hva kan vi lære av Kaleb? 
Lederskap er ikke et spørsmål om posisjon, titler eller rang, men heller hvordan man responderer på kallet og hvordan en forvalter sine gaver og ressurser. Lederskap er heller ikke et spørsmål om alder, men modenhet. Dessuten ser vi i Kalebs liv og tjeneste at trofasthet vil med tiden bli anerkjent. 

Ettertanke: Hva er ditt egentlige fokus? Teamets fremgang eller din egen?

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3