Administrasjon versus ledelse

– Tenk om jeg heller kunne fått jobbe med mennesker slik du gjør, i stedet for å sitte med regnskapet! … – Hva, er det sant? Når kan vi bytte roller? For jeg kunne gjerne ha tenkt meg å gjøre det du gjør! 

Et tidligere styremedlem i EQUIP, coach og pastor, Tom Mullins, sier: «Ledere må være gode til å administrere, men administratorer er ikke nødvendigvis gode ledere.» 

Altså, det er en vesentlig forskjell mellom de to funksjonene. Grovt sett er forskjellen den at administratorer jobber med tiltak og prosesser, administrative verktøy og systemer etc., mens ledere hovedsakelig avgrenser seg til mennesker som de tjener og leder.

Begge funksjonene er viktige, og i sunne organisasjoner er det ikke rivalisering dem imellom, men heller et ektefølt og harmonisk avhengighetsforhold mellom ledelse og administrasjon, slik illustrasjonsbildet over viser. 

Lik et skip, har kirken et mål og en rekke forskjellige funksjoner. Under sjøferder er det en mengde ting og forhold som må fungere om bord. Som for eksempel; vedlikehold, etterfylling av drivstoff og oljeskift. Prosedyrer og planer må følges opp, samt mannskapet og alle ombord trenger mat, drikke, hvile og søvn. Men for at skipet skal komme frem til bestemmelsesstedet er det helt avgjørende at kapteinen og styrmennene holder stø kurs mot målet. Altså; det gjelder at lederskapet på broa, så vel som mannskapet på dekk, og andre tjenester er bevisst sine roller. 

Lederskap er altså noe mer enn å administrere. Debora i Dommerboka er et eksempel på forskjellen*. Hun prioriterte folket og hjalp andre til å oppleve fremgang. Hun overgikk forventningene, var urokkelig i sin tro, og utviste trygghet og modenhet. Det var ikke uten grunn at hun vant respekt i en ellers mannsdominert kultur i Israel rundt 1100 f.Kr. 
Debora ble en av de største lederne i sin generasjon. Hun ledet an, og skapte ro, orden og fred til sitt folk i førti år. 

Ledere som påvirker ledere over seg, ifølge Maxwell, viser at ledelse handler om:
– Mennesker mer enn prosjekter.
– Bevegelse mer enn vedlikehold. 
– Kunst mer enn vitenskap.
– Intuisjon mer enn en formel.
– Visjon mer enn en prosedyre.
– Risiko mer enn sikkerhet.
– Respons mer enn reaksjon.
– Relasjoner mer enn regler.
– Hvem du er mer enn hva du gjør. 

Administratorer jobber som nevnt med viktige tiltak og prosesser, egnede verktøy og utvikler systemer etc., mens ledertjenesten heller utruster, trener og utvikler mennesker. Forskjellen er følbar og kan oppleves demotiverende om man ikke passer rollen – slik kollegene i innledningen over gir inntrykk av.

Ledere ser et større bilde, tenker langsiktig, setter kursen, navigerer og leder mot målet etter sikre holdepunkt. De investerer tid og ressurser i andre, og ser på seg selv som en forandring- og forvandlingsagent. Vel vitende om hvor sårbar ferden er, og hvor avhengig alle er av et godt samarbeid mellom ledelsen og en funksjonell administrasjon. 

Til ettertanke: Hva er forskjellene mellom administrasjon og ledelse? Hva passer deg best, eller hva er du mest komfortabel med – mellom administrative tjenester versus ledelse? Begrunn svaret. 

Studer gjerne, 1 Pet. 4:10; Romerbrevet 12; 1.Kor 12 og Efeserbrevet 4:11fl.

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
* Dommerne 4:1-24,5:1-9,31
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3