Navnløs – men likevel innflytelsesrik

Verdenshistorien er preget av flere som har hatt mer eller mindre innflytelse. Men langt fra alle vet vi navnene på, som for eksempel slavejenta som ble redningen for den syriske generalen. Hun er omtalt i verdens mest solgte bok. Men hva var hun god på? 

Alt sunt og godt lederskap er basert på gode relasjoner. Hvem vil følge en leder som ikke bryr seg om hvordan etterfølgerne har det? Å følge en leder fordi en vil – versus  er en påkjenning. Forskjellen er som mellom natt og dag. 

Jeg har vist i tidligere artikler at innflytelse er ikke ensbetydende med titler og posisjoner. I en av kongebøkene nevner forfatteren ei ung jente som var tatt til fange av den syriske hær ved en razzia i Israel. Og denne unge jenta, som vi forøvrig ikke vet navnet på, var nå slave for Naamans kone. 

Naaman var innflytelsesrik som general i Syrias kongelige hær. Men plagdes med et voksende problem, nemlig spedalskhet. Hans vitalitet og kropp ble svekket – bit for bit. Det gjorde inntrykk på jenta!

Det er verd å merke seg generalens makt. Han hadde «stor innflytelse hos sin herre og var vel ansett.» Derfor; hvordan kunne en slavepike få en av samtidens mektigste menn til å følge hennes forslag til løsning for ham? 

Generalen gjorde som hun foreslo, han reiste til Samaria og historien endte godt. Han ble frisk! Men hadde miraklet han opplevde skjedd om ikke slavejenta hadde opparbeidet tillit hos de hun tjente hos? Neppe! Hun brydde seg om hvordan de rundt henne hadde det. Derfor tok hun initiativ og gjorde det hun kunne, nemlig peke på en løsning. Det gjorde hun med integritet og overbevisning. Hennes innflytelse strakte seg til kongens slott og langt utover sin levetid.

Slik tjenestejenta over brydde seg, kan en 360 graders leder trene seg i relasjonelle ferdigheter.
Maxwell foreslår …

– Gjør deg kjent med din leders interesser.
– Kjenn din leders prioriteter.
– Kjenn din leders styrker.
– Støtt din leders visjon.
– Forstå din leders personlighet.
– Gjør deg fortjent til din leders tillit.
– Respekter din leders familie.

Til ettertanke: Kan du gjengi din leders visjon og prioriteter? Hvilken forskjell utgjør det å kjenne din leders hjerte når du vil influere oppover? 

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
* 2. Kongebok 5:1-14
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3