Kompetanse er utvilsomt et “must”, men hva mer?

Ledere med kompetanse, lidenskap og engasjement påvirker de over seg og de er gjerne ledere for ledere. Men å lede likemenn er derimot en helt annen utfordring, påpeker Maxwell

– Om du ønsker å øke din innflytelse og troverdighet for mennesker som jobber ved din side, må enkelte prinsipper bli fulgt.

Vi fortsetter serien, 360 graders ledere. I tidligere artikler har vi sett på noen av mytene knyttet til ledelse, utfordringer for mellomledere og selvledelse, samt hva som fordres for å lede oppover. 

Nå skal vi i noen artikler se nærmere på prinsippene Maxwell anfører i forbindelse med å lede på tvers:
1) Forstå, praktiser og fullfør lederskapssirkelen
2) «Kompletter» medledere fremfor å «konkurrere» med dem
3) Vær en venn
4) Unngå kontor-politikk
5) Utvid din bekjentskapskrets.

Hvordan influere likemenn?

– Forstå, praktiser og fullfør lederskapssirkelen

Følgelig modell gir en oversikt over hva Maxwells lederskapssirkel innebærer – og betydningen av kontinuerlig vekst og utvikling: 1. Bry seg 2. Lære 3. Verdsette 4. Bidra 5. Bekrefte 6. Lede 7. Lykkes 

Ved å (1) bry seg viser du medfølelse, omsorg og interesse for mennesker og den enkeltes potensial. Og først etter å ha blitt kjent, ser du hvor mye du kan (2) lære av den enkelte. Når vi grunnleggende (3) verdsetter folk, viser vi respekt for hver enkelt. Alle kan (4) bidra – og gaver, samt tjenester må (5) bekreftes, anerkjennes og oppmuntres. Å (6) lede er innflytelse og når du vinner sammen med andre (7) lykkes du. 

«Gode ledere bruker ikke mennesker så de kan vinne. De leder mennesker så alle kan vinne.» 

Josva, arvtakeren etter Moses, er en av dem som utmerker seg i Bibelens persongalleri. Ikke fordi skriften beskriver han som spesielt mektig, intelligent eller talentfull, men fordi han trofast tjente Guds vilje og utøvde god innflytelse. Det gjorde han ved å tilføre verdier til de over seg, ved siden av seg og under seg. Som leder var han på en livslang reise i vekst, og under hans lederskap entret Israel det lovede landet. Bibelen forteller at «Israelittene tjente Herren så lenge Josva levde» (Josva 24:31). 

Til ettertanke: Jevnfør læringsmodellen over – hvor i sirkelen er du sterk/svak? Hvordan viser du din takknemlighet og respekt for dine medarbeidere/likemenn? Hva gjør du på det jevne som sikrer din personlige vekst og utvikling?

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3