Komplettere eller konkurrere?

Det er ikke galt med konkurranse, som for eksempel innen idretten. Men det blir galt om ledere konkurrerer mot sine likemenn. 

– Om ditt mål er å slå dine likemenn vil du aldri få muligheten til å lede på tvers med dem.

Teamets fremgang er viktigere enn den enkeltes seier. Derfor går det mot tap om du behandler dine likemenn som rivaler. 

Sosiologer har påvist at vi lever i en «narsissistisk kultur», og siden vi alle er barn av vår kultur ligger det snublende nært å bli preget av den. En narsissist er i bunn og grunn seg selv nok. Narsissisten – ønsker først og fremst å tilfredsstille egne følelser og behov. En arbeider mer for å realisere seg selv enn for å fremme et arbeid eller tjene mennesker (Elstad, 1994). En narsissist sin holdning og adferd er ødeleggende for lagånden og teamets formål. 

Gode team fokuserer på individuell vekst og utvikling, JA! Men ikke på bekostning av de andre i teamet. Men for å styrke teamet, og i lys av prinsippet: En kjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet. 

Listen nedenfor vil hjelpe deg med å se forskjellen på om du konkurrerer med eller om du kompletterer dine likemenn. 

Konkurrere                 vs         Komplettere: 

Knapp tankegang            –       Raus tankegang 
Meg først                          –       Teamet først 
Undergraver tillit           –       Bygger tillit
Tenker vinn-tap              –       Tenker vinn-vinn 
Sneversynt                       –       Vidsyn
Mine gode ideer              –       Våre gode ideer
Ekskluderer andre          –       Inkluderer andre 

Problemet er av gammel dato. De fire evangeliene gir en del eksempler på at det var en rimelig høy faktor av konkurranse mellom disiplene. Et par av dem ser ut for å ha vært involvert i en kampanje for å sitte ved Jesu høyre hånd i Hans fremtidige rike. Men en gjennomgripende forandring skjedde etter Jesu død, oppstandelse og Den Hellige Ånds komme på pinsefestens dag (Apgj 2). Narsissistiske trekk og konkurranse ble erstattet med en lidenskapelig overgivelse til Herren, fellesskapet og oppdraget. Misjonsbefalingen som var gitt av Mesteren fikk høy prioritet, og de samlet ressursene i enhetlige og formålstjenlige framstøt. 

Til ettertanke: Hvordan kan teamet du tilhører, drøfte problemstillinger knyttet til usunn konkurranse versus å komplettere og styrke hverandre?

Fortsetter …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Elstad, Gunnar. Sammen i tjenesten, 1994.
Markus 9:33-37; Lukas 9:46-48; Apg 3:1-10 
Maxwell, John. The Maxwell Leadership Bible, (2014)
Equip, Million Leaders Mandate, Volume 2:3