– Om jeg hadde hatt lederansvaret ville ting vært bedre

Jo høyere du kommer, jo mer vil du forstå kompleksiteten – om du ikke har skjønt det før.

Streben etter forbedringer er positivt. Også om du ønsker deg en lederposisjon, jf. 1. Tim. 3:1 flg. Men det er en vesentlig forskjell på gode intensjoner og ønsker – versus kvalitetene som fordres for å lede fra «toppen» i en organisasjon. 

Jo høyere du kommer, jo mer vil du forstå kompleksiteten – om du ikke har skjønt det før. Det er mange faktorer som påvirker prosessene og bunnlinjen. Altså, tittel eller topp-posisjoner gir ikke lederen automatisk full oversikt og kontroll. 

Med andre ord, en stilling, uansett på hvilket nivå lederen opererer i, vil posisjonen aldri kunne kompensere for manglende innsikt!

Myte 4: «Når jeg når toppen har jeg full kontroll.»

Historien om kong Saul viser hvor galt det kan gå om man tror på myten (1. Sam 13:5, 18:5-16). Det var jo ingen ytre hinder som hemmet Saul fra å være kongen i riket, men derimot var det hans indre svakheter som sjalusi, frykt og sinne. Det undergravde hans lederskap og fallet fra toppen ble katastrofal.

– Hva nytter det å gå omkring med en skuddsikker vest om det er ditt eget hjerte som tar livet av deg. *

Fordi Saul ikke erkjente sine faktiske svakheter – og ikke tok tak i sin egen karakter og oppførsel – ble hans innflytelse sterkt redusert. Og etter hvert måtte Gud avsette ham og lot en annen entre tronen, nemlig David. 

Alle nivåer har sine utfordringer, men å tro at livet «på toppen» er lettere, blir feil. Uansett nivå er det oppgaver og utfordringer som må løses, og bunnlinjen er innflytelse. Men er du på toppen med manglende kompetanse og dertil kanskje en svak karakter, ja, da har flere enn en person et problem. 

Å vokse er den viktigste gaven en leder kan gi fellesskapet. Men det fordrer ydmykhet, selvinnsikt, lærevillighet og innsats – i motsetning til Sauls stolte holdning og oppførsel. 

Til ettertanke: Maxwell sier, – at du vokser i dag er den eneste garantien for at din innflytelse øker i morgen, (2005). Hvordan måler du din vekst?

Myte 5«Når jeg når toppen blir jeg ikke lenger begrenset.»

En del tror at lederskap er en nøkkel til frihet. 

– Når jeg når toppen vil jeg få gjort det jeg drømmer om. – Når jeg endelig er ferdig med å klatre i karrierestigen kan jeg lene meg tilbake. – Når jeg styrer organisasjonen fra toppen kan jeg gjøre hva jeg vil. – Når jeg bestemmer kan ingenting begrense meg.

Slike ideer er rene fantasier, ifølge Maxwell, (2005). Uansett hvilken posisjon du har vil du møte utfordringer, dilemmaer, overraskelser, konflikter og dine egne begrensninger.

Når du beveger deg «opp» i en organisasjon, øker ansvaret raskt og på den andre siden bygges troverdighet, litt etter litt, alt etter hvordan du leder og håndterer utfordringene. 

Jesus avlivet myten om frihet. Da Han vandret mot Jerusalem for å lide og dø, kom Jakob, Johannes og deres mor. Hun kastet seg ned foran hans føtter og Jesus spør henne: – Hva er det du ønsker? Hvorpå hun bønnfaller han og sier: – Si at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.

Det ser ut for at disiplene og familiene deres fokuserte på status, fremfor tjeneste. De forstod ikke poenget med tjenersinn og ledelse (Matteus 20:20-28). 

Jesus pekte på at den største må bli alles tjener. Hans verdier var av en annen verden: – Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.

Til ettertanke: Hva i Jesu liv og lederskap gjør sterkest inntrykk på deg? Hvordan kan du implementere hans holdning i ditt lederskap? Hvem kan du be om å få tilbakemeldinger fra?

Kilder: * Ukjent
Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Equip, Millions Leaders Mandate, Volum 2:3