Er det mulig å oppnå sitt fulle potensial, selv om man ikke er i toppledelsen?

En del ønsker å nå toppen i sin organisasjon og slår seg ikke til ro med mindre. Men virkeligheten er at de aller fleste ikke vil få tildelt noen andre tjenester enn et sted fra gulvet og opp. Altså, i og rundt midten i organisasjonen.

Maxwell anfører at vi bør heller sette alt inn på å nå vårt fulle potensial, fremfor titler og/eller posisjoner. Selv om du kanskje ikke er formet for å være hovedleder, er du likevel utrustet for å nå ditt fulle potensial!

Myte 6: «Jeg kan ikke nå mitt potensial om jeg ikke er topplederen.»

Josef avkledde myten. I ung alder hadde Josef en drøm, men fra starten så ikke hans liv særlig spennende ut. Han var en enkel gjetergutt og nummer tolv i rekken av tretten søsken. Likevel ble livet hans så bemerkelsesrikt, at Moses spanderte nærmest fjorten kapitler på ham i første Mosebok, i motsetning til skapelsesberetningen på ett kapittel (1. Mos 1. vs 37:1-50:22).

Forklaringen er innbakt i historien om en mann som først ble foredlet i smeltedigelen – før hans visjon kunne bli oppfylt.

Altså, før drømmen ble synlig for omverden – måtte han først igjennom; ensomhet, forkastelse, savn og falske anklager. Og herigjennom lærte han kvalitetene som kreves for å fungere på toppen, nemlig; ydmykhet, lydighet, tilgivelse, tålmodighet og total avhengighet av Gud!

Josef fikk ikke topp-posisjonen i Egypt, men brukte autoriteten han ble tildelt til å redde Egypt og sin familie. Hans drøm fra sine unge år ble til fulle oppfylt – han nådde sitt potensial – vel og merke, som nestkommanderende!

I boken, “Second in Command” forklarer Dutch Sheets og Chris Jackson bakgrunnen for Josefs vekst og fremgang. 1) Herren var med han, 2) Han gav aldri slipp på sin moralske renhet, 3) Hans trofaste tjeneste vant hjertene til hans overordnede, 4) Han var uselvisk nok til å se de triste øynene i nabocellen sin, 5) Han tjente som en forløser for andres drømmer (2005). 

Refleksjon: Hvilke kvaliteter og ferdigheter ser du hos Josef (nestkommanderende), som du vil utvikle i eget liv og tjeneste? 

Myte 7: «Om jeg ikke kan nå toppen vil jeg heller ikke lede.»

Realiteten er som nevnt at ledere flest vil aldri kunne bli hovedleder eller øverste leder i sine sammenhenger. Men det trenger vel ikke å bety at en oppgir tanken på lederskap? 

Dessverre er det noen som definerer vellykkethet som det å være «på toppen». Og om en ikke kommer dit, blir man skuffet, såret, bitter og noen kyniske, uten tanke på hvor ødeleggende det er for en selv og organisasjonen (Maxwell, 2005). 

Du trenger ikke å være hovedlederen eller topplederen for å gjøre en forskjell! 

Bibelen har en rekke eksempler på at det er fullt mulig å ha god innflytelse i alle retninger – i midten og på toppen i organisasjonen – selv om det kan være krevende!

– Du kan lære deg ferdighetene som kreves for å påvirke mennesker på hvert nivå i din organisasjon – selv om du aldri når toppen.

Fortellingen om Jonatan viser hvilken forskjell han gjorde, selv om han ikke var på toppen (1. Sam 19:1-23:18). 

Han var sønn av Kong Saul og naturlig arving til tronen. Men avstod fra sine rettigheter, fordi han visste Gud hadde utvalgt David. 

Det ser ut for at Jonatan forble lojal og trofast mot David. For med fare for sitt eget liv forsvarte og tjente han David. Han var tilgjengelig, pålitelig, sårbar og pliktoppfyllende. 

Jonatan lærer oss en del prinsipper om å tjene og lede under en leder. 

Jonatan lærte Davids hjerte og interesser å kjenne. Han hadde ingen skjulte agendaer, men promoterte Davids drømmer og visjoner. Han tok initiativ, var ansvarsbevisst, utviste mot og tro. Han opprettholdt en god holdning, også da det kunne ha kostet ham livet. Han opparbeidet tillit fra de over, ved siden og under seg.

Ettertanke: Hvilke endringer må du gjøre for å bli en effektiv 360 graders leder? Hvilke tre grep kan du ta for å overvinne de 7 mytene og bli en effektiv 360 graders leder?

Fortsettelse …

Kilder: Maxwell, John. The 360 Degree Leader, 2005.
Dutch Sheets and Chris Jackson. Second in Command, 2005.
2. Mos 17:9-10
4. Mos 13:1-14:10
Josvas bok 1:1-9, 18:3, 24:14-15
Equip, Millions Leaders Mandate, Volume 2:3